Ny aktieägare – kom ihåg fullmakten inför bolagsstämma

Utgivningsdatum 17.4.2024 8.22 | Publicerad på svenska 17.4.2024 kl. 8.31
Pressmeddelande
Foto: Anriika Kauppi

Säsongen för bolagsstämmor är i full gång: En ny aktieägare kan delta i husbolagets bolagsstämma med en fullmakt som hen fått av försäljaren, även om hen inte ännu är registrerad som ägare av bostaden i bostadsdatasystemet.

I början av april 2024 hade 93 procent av Finlands husbolag överfört aktieboken till bostadsdatasystemet. I registret finns nu redan 250 000 aktielägenheter och parkeringsplatser, så knappt 13 procent av Finlands lägenheter har en elektronisk ägaranteckning.

Nya ägare gör jobbet – gamla ägare behöver inte ännu göra något

De som har aktieboken hemma eller på banken som säkerhet för lån behöver inte just nu göra något annat än att, om de vill, delta i husbolagsstämman. En ny aktieägare ska dock ansöka om registrering av ägande två månader efter ägarbytet, när husbolagets aktiebok förvaltas i bostadsdatasystemet. En ny aktieägare kan delta i husbolagets bolagsstämma med en fullmakt som hen fått av försäljaren, även om hen inte ännu är registrerad som ägare av bostaden i bostadsdatasystemet. Enbart köpebrevet ger inte rätt att delta i bolagsstämman.

Det är fortfarande rusning på Lantmäteriverkets stora kundserviceställen och handläggningstiderna är långa, men för registrering av ägande kan man vid behov be om snabbare handläggning. Då kan Lantmäteriverket behandla ansökan till och med inom ett par dagar. Sådana situationer kan till exempel vara när ett dödsbo säljer en bostad eller en ny aktieägare måste ansöka om tillstånd för renovering av husbolaget.

– Under sommaren testar vi ett tidsbokningssystem på olika orter som gör att vi skulle kunna förkorta köandet för kunderna. För tillfället främjar Lantmäteriverket också att aktieböcker ska massdigitaliseras tillsammans med banker och lagstiftare, säger Janne Murtoniemi, direktör för tjänster för ägande av aktielägenheter vid Lantmäteriverket.

Före kunden kommer till kundserviceställe lönar det sig att kontrollera att alla handlingar som behövs finns med, det vill säga den ursprungliga aktieboken i pappersformat och en på förhand ifylld ansökan. Om den som överlåter aktieboken är ett dödsbo behövs även den avlidnas bouppteckning och släktutredning.

När bostaden har en elektronisk ägaranteckning i bostadsdatasystemet kan aktieägaren kostnadsfritt granska ärenden gällande ägande, pantsättning, begränsningar och ägande för lägenheten i e-tjänsten. Hen kan också köpa en aktielägenhetsutskrift eller en offentlig aktiebok. Organisationskunder kan även köpa en aktielägenhetsutskrift för andra aktielägenheter än den aktielägenhet organisationskunden äger.

Det elektroniska bostadsdatasystemet möjliggör pappersfria bostadsaffärer

I bostadsdatasystemet registreras information om 2,5 miljoner finländska aktieägare. Genom den här elektroniska tjänsten blir informationen mer tillgänglig, tillförlitlig och säker.

En elektronisk ägaranteckning ersätter aktieböcker i pappersformat vid bostadsaffärer och som säkerhet för lån, vilket gör processen för bostadsaffären snabbare. Bostadsdatasystemet blir ett nytt samhällsregister som flera olika aktörer har nytta av. Fastighetsmäklare, disponenter, kreditgivare, forskare och statistikförare hittar administrativa uppgifter om husbolagen på ett och samma ställe. Också myndigheter och företag kommer behöva de uppgifter som finns i bostadsdatasystemet.

Mer information:

Janne Murtoniemi, direktör för tjänster för ägande av aktielägenheter, 
040 710 8862, 
[email protected]

Ajankohtaista