Hjälp till husbolag med att överföra aktieböcker – en klinikturné startar från Rovaniemi

Utgivningsdatum 18.9.2023 8.41 | Publicerad på svenska 18.9.2023 kl. 12.07
Pressmeddelande
Två glada människor sitter bakom en dator
Bild: Anriika Kauppi

Lantmäteriverket, som för bostadsdatasystemet, ordnar riksomfattande kliniker för överföring av aktiebok för husbolag och ger därigenom stöd vid överföringarna. Alla husbolag som är bildade före 2019 ska föra över aktieboken till det elektroniska bostadsdatasystemet före utgången av detta år. Vid ingången av 2024 blir överföringen avgiftsbelagd. I början av september hade endast 44,3 procent av aktieböckerna överförts i hela landet.

Överföringsklinikerna är riktade till styrelseordföranden och disponenter i husbolag. På kliniken visas konkret hur aktieboken överförs. Lantmäteriverkets experter erbjuder också personlig handledning och rådgivning. Kliniken är särskilt nyttig för små husbolag.

Den riksomfattande klinikturnén startar från Rovaniemi. Tidsplanen för klinikerna är följande:

9.10. Rovaniemi

10.10. Uleåborg

10.10. Hyvinge

11–12.10. Helsingfors

31.10. Tammerfors

1.11. Åbo

2.11. Tavastehus

2.11. Jyväskylä

8.11. Lahtis

9.11. Vasa

15.11. Villmanstrand

15.11. Mariehamn

20.11. Kuopio

21.11. Joensuu

22.11. S:t Michel

22.11. Björneborg  

Svenskspråkig rådgivning tillhandahålls också på klinikerna på följande orter: Hyvinge, Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Tavastehus, Björneborg, Vasa och Mariehamn.

Utöver klinikerna ordnas två webbutbildningar med likalydande innehåll i temat överföring av aktiebok. Utbildningarna hålls den 17 oktober och den 14 november

Det finns förhandsanmälning till utbildningarna. Mer information finns på https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/evenemang

Välkommen till kliniken!

Mer information

Suvi Väärälä servicechef, Lantmäteriverket, 050 568 0990, [email protected]

Ajankohtaista