Fysiska aktiebreven blir historia: känner ditt husbolags styrelse till sina skyldigheter?

Utgivningsdatum 22.9.2022 10.28 | Publicerad på svenska 22.9.2022 kl. 11.01
Pressmeddelande
Bild av en orange små flervåningshus.
Kuva: Riku Nikkilä

Visste du att alla bostadsaktiebolag enligt lagen ska övergå till det nya bostadsdatasystemet före slutet av 2023? Många vet ännu inte, eftersom bara mindre än sju procent av husbolagen har hittills gjort överföringen.

 

Enligt Janne Murtoniemi, direktör för Lantmäteriverkets tjänster om ägande av bostäder och fastigheter, är situationen lite oroande. 

- Vi behöver sätta fart på husbolagen så att tjänsten inte blir överbelastad under nästa höst liksom det som hände då passen förnyades i år. Om överföringen sker i jämn takt, borde 25 procent av husbolagen vara överförda före slutet av året så att överbelastningen i tjänsten undviks, säger Janne Murtoniemi, direktör för Lantmäteriverkets tjänster om ägande av bostäder och fastigheter.

I Finland finns cirka 90 000 husbolag som överföringen gäller. För närvarande har 6000 av dem gjort den nödvändiga överföringen. Lantmäteriverket uppmuntrar nu husbolagen att övergå till bostadsdatasystemet så snart som möjligt – stöd och hjälp finns tillgänglig både personligen och via nätet.
 

Gör så här

Disponent: Kontakta husbolagets styrelseordförande och föreslå att överföringen av aktieboken till bostadsdatasystemet tas upp på ärendelistan vid husbolagets nästa styrelsemöte. Fråga din systemleverantör om en mer exakt tidsplan för överföringen.

Ordföranden för bostadsaktiebolagets (husbolagets) styrelse: Sätt överföring av aktieboken på ärendelistan för bostadsaktiebolagets styrelsemöte redan vid nästa möte.

Ägaren till bostaden (bostadsaktien): Fråga en styrelsemedlem eller styrelseordförande i ditt husbolag när ni övergår till elektronisk ägaranteckning.

Senare ska 1,5 miljoner finländare registrera sin äganderätt i bostadsdatasystemet. En enskild ägare kan inte göra något förrän husbolaget har fört över aktieboken. Aktieägarna har inte bråttom, för man har 10 år på sig för att registrera ett enskilt ägande, förutom i samband med bostadsköpet.

 

Vad innebär det att överföra en aktielägenhet till bostadsdatasystemet?

Överföringen till bostadsdatasystemet betyder att husbolaget överför administrationen av aktieboken till Lantmäteriverket. Därefter behöver husbolaget inte längre till exempel utreda byten av ägare till aktielägenheter, övervaka betalningen av överlåtelseskatten eller administrera aktieägarnas kontaktuppgifter. 

Bostadsdatasystemet är ett nytt elektroniskt register i Finland. Lantmäteriverket upprättade registret 2019 och nu pågår det en ändring av ägandeuppgifterna för finländska aktielägenheter från pappersform till elektronisk form. Lantmäteriverket kan inte överföra aktieböckerna för husbolaget, utan ansvaret för överföringen hör till husbolagen.

En del av digitaliseringen av det finländska systemet

Det elektroniska bostadsdatasystemet förbättrar tillgången till och tillförlitligheten i de uppgifter som hänför sig till bostäderna. 

- Vi är så vana vid att allt kan kontrolleras via telefon genom att logga in på webbtjänsten. I Finland upprättas det här registret över bostadslägenheter först nu. Registret kommer att underlätta till exempel kreditgivning och bostadshandeln, säger Janne Murtoniemi.

Husbolagens och disponenternas ansvar minskar när det inte längre finns något administrationsansvar för aktieböckerna och disponenten inte behöver göra utredningar när bostaden byter ägare.

Efter att husbolaget har överförts till registret och en enskild aktieägare har registrerat sitt ägande, behöver aktieägaren inte längre sörja för aktiebrevets säkra förvaring hemma eller i bankfacket.

Stödkanaler för överföring

Husbolaget kan göra överföringen enkelt och gratis på osakehuoneistorekisteri.fi.

Du kan få stöd för överföringen av aktieboken per telefon eller via en webblankett.

  • Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 9–12 på 029 530 1144 
  • Webblankett

I september-oktober sänder Lantmäteriverket ett brev till många små husbolag. I brevet finns anvisningar för övergången till bostadsdatasystemet.
 

Ytterligare information

Direktör Janne Murtoniemi, 040 710 8862, [email protected]
 

Läs mer

Ajankohtaista Bostadsdatasystem