Fler än två miljoner bostadsägare behöver konvertera sina aktiebrev till elektroniska

Utgivningsdatum 7.11.2023 10.39 | Publicerad på svenska 7.11.2023 kl. 10.48
Pressmeddelande
kuva: Anriika Kauppi

Många som har köpt en bostad har fått ett meddelande av sin disponent med en uppmaning om att konvertera sitt aktiebrev till ett elektroniskt aktiebrev hos Lantmäteriverket. Lantmäteriverkets serviceställen har blivit överbelastade av alla kunder som hämtat sina aktiebrev. En del aktieägare har även blivit lite konfunderade av skyldigheterna och avgifterna i anslutning till bostadsdatasystemet: vid årsskiftet tar tidsfristen slut för husbolagen att utföra den lagstadgade och avgiftsfria överföringen av sina aktieböcker till bostadsdatasystemet. Bostadsägare har i allmänhet 10 år på sig.

Gamla husbolag som grundats före 2019 överföra sina aktieböcker till bostadsdatasystemet före slutet av detta år. Disponenterna har flitigt överfört aktieböcker, men tusentals husbolag har ännu inte överfört sina. I ett litet husbolag kan detta åtgärdas på så lite som femton minuter.

Mycket arbete kvar främst i små husbolag

Fram till slutet av oktober hade knappt 70 % av husbolagen övergått till bostadsdatasystemet.

- Små husbolag som inte har en professionell disponent överför sina aktieböcker själv i vår webbtjänst. Husbolag som ännu inte har överfört sina aktieböcker bör göra det så fort som möjligt. Från och med början av nästa år tas en avgift ut av husbolagen för överföringen av aktieböcker. För små radhusbolag och andra husbolag där invånarna sköter om disponentens uppgifter lönar det sig inte att dröja med överföringen alls, eftersom nu finns det mer stöd och hjälp att få än i sista minuten, konstaterar servicechef Suvi Väärälä från Lantmäteriverket.

Det kan vara överraskande enkelt att överföra en aktiebok. I tjänsten finns redan basinformation som hämtats från andra myndigheter och därmed behöver man bara kontrollera och vid behov korrigera de förhandsifyllda uppgifterna så att de motsvarar bolagsordningen. Överföringen kan göras av disponenten, husbolagets styrelseordförande eller en person som fått fullmakt att utföra den.

Disponentförbundet tackar professionella disponenter för deras aktivitet

Cirka 60 % av husbolagen i Finland anlitar professionella disponenttjänster. Under sommaren och hösten har disponenterna gjort ett stort antal överföringar. Disponentförbundet uppskattar att största delen av överföringarna av aktieböcker kommer att vara gjorda före slutet av detta år. Disponentförbundet är stolt över branschens satsning i deta stora riksomfattande digitaliseringsprojekt. 

- Situationen är bra och det ser ut att disponenterna får överföringarna av aktieböcker gjorda på ett ansvarsfullt sätt före årsskiftet. Vi väntar med spänning på vårens husbolagsstämmosäsong och bostadsdatasystemets kommande vidareutvecklingsprojekt, säger utvecklingschef Ira Tenhunen från disponentförbundet.

Bostadsägare har ingen brådska

Övergången till bostadsdatasystemet sker i två skeden. Först övergår husbolagen med aktieböcker och först efter detta aktieägarna med aktiebrev. Tidsfristen för överföringen i slutet av året gäller endast husbolag, inte aktieägare. I dag kostar konverteringen av aktiebrev på papper till elektroniska aktiebrev 63 euro. Om bilplatsen har ett eget aktiebrev, kostar konverteringen av det ytterligare 63 euro.

Det lönar sig inte att i onödan ha bråttom med konverteringen av aktiebrev, framför allt inte om aktiebreven förvaras i en bank som säkerhet för ett lån. För att veta vad du ska göra rekommenderar vi att du tar en titt på vår anvisning om hur du registrerar äganderätten till din aktielägenhet på vår webbplats.

Enligt huvudregeln har en ägare som i dag finns i aktieboken 10 år på sig att konvertera sitt aktiebrev efter det att husbolagen har överfört aktieboken, medan en ny ägare ska göra det inom två månader. Just nu handlägger Lantmäteriverket i huvudsak sådana ansökningar som gäller ägarbyten.

Mera information

Om överföring av aktiebok aktielägenhetsregistret.fi

Tilläggsinformation

Hos Lantmäteriverket
Servicechef Suvi Väärälä, Lantmäteriverket, 050 568 0990, [email protected]

Hos disponentförbundet 

Utvecklingschef Ira Tenhunen, 040 578 5640, [email protected]

Ajankohtaista Bostadsdatasystem