Huoneistotietojärjestelmä käyttöön 2019

Ensi vuoden alussa Suomessa otetaan käyttöön huoneistotietojärjestelmä, jonne vähitellen syntyy kattava tieto osakehuoneistojen omistuksista ja panttauksista. Huoneistotietojärjestelmään sisältyvät osakehuoneistorekisteri sekä hallintakohderekisteri.

Osakekirjat poistuvat vähitellen käytöstä vanhoissa taloyhtiöissä. Vanhat taloyhtiöt voivat aloittaa osakeluetteloidensa siirtämisen huoneistotietojärjestelmään 1.5.2019 alkaen. Siirto tulee tehdä 2022 mennessä.

Uudet taloyhtiöt voidaan perustaa vain sähköisinä 2019 alusta lukien. Paperisia osakekirjoja ei siis synny tuon jälkeen enää lisää.

Rajapintoja sähköistä osakehuoneistokauppaa varten

Osakehuoneistorekisteristä tarjotaan tietoja aineistorajapinnoilta, joita voidaan käyttää erilaisissa palveluissa. Lisäksi tullaan tarjoamaan palvelurajapinnat sähköisten osakehuoneistokauppajärjestelmien tarpeisiin.

Viranomaispalveluna tullaan tämänhetkisen tiedon mukaan tarjoamaan huoneistotietojärjestelmän ylläpito sekä siihen liittyvä omistusten kirjaamiseen ja panttaamiseen liittyvä toiminnallisuus.

Kohti uusia visioita

Lähinnä yksityiseltä sektorilta tulevat lisäarvopalveluiden tuottajat tuottavat järjestelmän suurimmat hyödyt yhteiskunnalle.

Pian on ensimmäistä kertaa mahdollista saada kattavasti tietoja osakehuoneistoista, omistajista ja niiden vaihdannasta. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa tietojen yhdistämisen muiden perusrekisterijärjestelmien tietojen kanssa.

Esimerkiksi pysyvän huoneistotunnuksen käyttöönoton jälkeen voidaan osakehuoneistorekisterin asunto yhdistää Väestörekisterikeskuksen keräämään asuntojen tekniseen tietoon. Analyysipalvelut, joita ei nyt tiedon puutteen vuoksi voida toteuttaa, tulevat silloin mahdollisiksi.

Tässä vaiheessa voidaan vain kuvitella, mitä kaikkia lisäarvopalveluita osakehuoneistorekisterin varaan voidaan rakentaa. Lisäarvopalvelut syntyvät markkinoilla ja markkinatoimijoiden ideoimana!