Osakehuoneistorekisteri käyttöön 2019

Ensi vuoden alussa Suomessa otetaan käyttöön osakehuoneistorekisteri, jonne vähitellen syntyy kattava tieto osakehuoneistojen omistuksista ja panttauksista.

Osakekirjat poistuvat vähitellen käytöstä vanhoissa taloyhtiöissä. Uudet taloyhtiöt voidaan perustaa vain sähköisinä 2019 alusta lukien. Paperisia osakekirjoja ei siis synny tuon jälkeen enää lisää.

­Rekisteri otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2019 alkaen. Vuonna 2018 tehdään rinnakkain sekä lainsäädäntötyötä, järjestelmän teknistä toteutustyötä että järjestelmän käyttöönottoa. Esitettävät toimintamallit kuvaavat tämän hetken käsityksen tulevista muutoksista. Ne edellyttävät lainsäädäntömuutoksia, joista ei vielä ole tehty päätöksiä.

Rajapintoja sähköistä osakehuoneistokauppaa varten

Osakehuoneistorekisteristä tarjotaan tietoja aineistorajapinnoilta, joita voidaan käyttää erilaisissa palveluissa. Lisäksi tullaan tarjoamaan palvelurajapinnat sähköisten osakehuoneistokauppajärjestelmien tarpeisiin.

Viranomaispalveluna tullaan tämänhetkisen tiedon mukaan tarjoamaan osakehuoneistorekisteritietojen ylläpito sekä siihen liittyvä omistusten kirjaamiseen ja panttaamiseen liittyvä toiminnallisuus. Viranomaispalveluiden lopullinen määrittely on vielä kesken.

Kohti uusia visioita

Lähinnä yksityiseltä sektorilta tulevat lisäarvopalveluiden tuottajat tuottavat järjestelmän suurimmat hyödyt yhteiskunnalle.

Pian on ensimmäistä kertaa mahdollista saada kattavasti tietoja osakehuoneistoista, omistajista ja niiden vaihdannasta. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa tietojen yhdistämisen muiden perusrekisterijärjestelmien tietojen kanssa.

Esimerkiksi pysyvän huoneistotunnuksen käyttöönoton jälkeen voidaan osakehuoneistorekisterin asunto yhdistää Väestörekisterikeskuksen keräämään asuntojen tekniseen tietoon. Analyysipalvelut, joita ei nyt tiedon puutteen vuoksi voida toteuttaa, tulevat silloin mahdollisiksi.

Tässä vaiheessa voidaan vain kuvitella, mitä kaikkia lisäarvopalveluita osakehuoneistorekisterin varaan voidaan rakentaa. Lisäarvopalvelut syntyvät markkinoilla ja markkinatoimijoiden ideoimana!