Osakehuoneistojen tiedot uuteen rekisteriin vuodesta 2019 alkaen

1.11.2018 10.11
Tiedote

Ensi vuonna Suomessa otetaan käyttöön huoneistotietojärjestelmä. Huoneistotietojärjestelmään siirretään vuoden 2022 loppuun mennessä kaikkien taloyhtiöiden osakeluettelot. Huoneistotietojärjestelmää ylläpitää Maanmittauslaitos.

Sähköisten omistusten ja panttausten kirjaaminen alkaa, mikäli uusi lainsäädäntö astuu voimaan vuoden 2019 alusta alkaen. Uudet asuntoyhtiöt perustetaan tämän jälkeen vain sähköisesti, eikä paperisia osakekirjoja näiden yhtiöiden osalta enää paineta.

Vanhat, eli ennen vuotta 2019 perustetut taloyhtiöt, voivat siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään 1.5.2019 lähtien. Siirron jälkeen taloyhtiöllä ei ole enää velvollisuutta pitää yllä osakeluetteloa. Siirron edellytyksenä on, että yhtiön edustajatiedot ovat kaupparekisterissä ajan tasalla.

Tiedotamme asunto-osakeyhtiöille ja isännöitsijöille lähempänä siirtoajankohtaa, miten siirto käytännössä tehdään. Samalla tarkennamme eri toimenpiteiden aikatauluja.

Tässä vaiheessa asunto-osakeyhtiöiltä ei edellytetä toimenpiteitä.

Sähköinen rekisteri korvaa paperin

Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistajamerkinnät muuttuvat sähköisiksi vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa asunto-osakeyhtiö siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Tämän jälkeen huoneistoa koskeva paperinen osakekirja mitätöidään seuraavan kaupan tai panttauksen yhteydessä. Samalla huoneistotietojärjestelmän osakehuoneistorekisteriin vahvistetaan sähköinen omistajamerkintä. Sähköisen omistajamerkinnän kirjaamiselle on 10 vuoden määräaika, joka lasketaan siitä, kun asunto-osakeyhtiö on siirtänyt osakeluettelon ylläpidon huoneistotietojärjestelmään. Viimeisetkin paperiset osakekirjat pitäisi siis olla mitätöitynä 31.12.2032 mennessä.

Ajantasainen rekisteri lisää luotettavuutta

Uusi osakehuoneistorekisteri parantaa asuinhuoneistoja koskevien tietojen sekä niiden omistaja- ja panttaustietojen saatavuutta ja luotettavuutta.

Huoneistotietojärjestelmää rakentaa Maanmittauslaitos yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon ja Väestörekisterikeskuksen kanssa.

Huoneistotietojärjestelmää koskeva lainsäädäntö on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Rekisteri otetaan käyttöön sen jälkeen, kun laki astuu voimaan.

Lisätietoa:

http://osakehuoneistorekisteri.fi

Ajankohtaista