Infopaketti huoneistotietojärjestelmästä taloyhtiöille

Julkaisuajankohta 4.9.2020 9.44
Tiedote

Huoneistotietojärjestelmä on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä järjestelmä, joka otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta. Huoneistotietojärjestelmään kootaan vaiheittain tiedot taloyhtiöistä ja osakehuoneistoista sekä niiden omistajista ja panttauksista.

Mitä taloyhtiön pitää tehdä?

Ennen 1.1.2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa ylläpito huoneistotietojärjestelmään vuoden 2022 loppuun mennessä. Keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille siirtyminen huoneistotietojärjestelmään on vapaaehtoista. 

Taloyhtiön hallituksen pitää hyväksyä siirto. Siirrosta on ilmoitettava osakkaille samalla tavalla kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan.

Siirron jälkeen taloyhtiön velvoite ylläpitää osakeluetteloa ja selvittää omistajavaihdostilanteita päättyy. Nämä tiedot taloyhtiö saa jatkossa suoraan huoneistotietojärjestelmästä maksutta.

Isännöitsijäntodistukseen pitää merkitä tieto yhtiön ja osakeryhmän kuulumisesta huoneistotietojärjestelmään.

Miten osakeluettelo siirretään?

Osakeluettelo siirretään Maanmittauslaitoksen osakeluettelon siirtopalvelun avulla. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti niille taloyhtiöille, joilla ei ole käytössään isännöintijärjestelmää.

Usein isännöitsijällä on käytössään isännöintijärjestelmä, jossa osakeluettelon tietoja ylläpidetään. Näiden taloyhtiöiden kannattaa siirtää osakeluettelo sitten, kun tiedonsiirto isännöintijärjestelmän ja huoneistotietojärjestelmän välillä on käytössä. Arviolta tämä tapahtuu vuonna 2021. Tarkemmasta käyttöönottoaikataulusta voi kysyä isännöintijärjestelmän toimittajalta.

Osakeluettelon siirto tehdään kaupparekisteristä saatavien valtuuksien perusteella. Kaupparekisteritiedot on tärkeä pitää ajan tasalla, jotta sähköinen asiointioikeus on oikeilla tahoilla. 

Osakeluettelon siirron jälkeen jokaisen osakkeenomistajan tulee vielä erikseen hakea omistuksensa rekisteröintiä ja osakekirjan mitätöintiä Maanmittauslaitokselta.

Tässä tiedotteessa linkitettyä materiaalia voi käyttää esimerkiksi yhtiökokouksen oheismateriaalina. Huoneiston omistajalle -esitettä voi halutessaan tulostaa taloyhtiön ilmoitustaululle tai yhtiökokoukseen jaettavaksi.

Lisätietoja

Osakeluettelon siirto

Mitä taloyhtiön tulee tehdä ennen siirtoa?

Tulostettava lista hoidettavista asioista ennen osakeluettelon siirtoa

Tulostettava esite huoneiston omistajille

Ajankohtaista