Hakemusrajapinnat

Huoneistotietojärjestelmän hakemusrajapintojen tekninen dokumentaatio 

(päivitetty 13.1.2020)

HUOM! Palvelut eivät ole vielä käytössä, ja niihin saattaa tulla muutoksia. Katso tarkempi aikataulu.

Yleistä

Hakemusrajapinta on huoneistotietojärjestelmän palvelu, jonka kautta käyttäjä voi integraattorin välittämänä toimittaa sähköisesti hakemuksia sekä asiakirjoja Maanmittauslaitokselle. Rajapintapalvelujen käyttö edellyttää sopimusta.

Hakemusrajapintapalveluihin on suunniteltu mm. seuraavia toiminnallisuuksia:

  • Omistuksen rekisteröiminen
  • Panttauksen rekisteröiminen
  • Turva-asiakirjojen säilyttäjän ilmoitus (RS-menettelyn alkaessa)
  • Hakemuksen tilakysely
  • Hakemusten täydennys
  • RS-menettelyn päättyminen, omistuksen ja panttauksen ilmoittaminen sekä rajoitukset

Nämä hakemusrajapinnat on suunnattu pankkien käyttöön. Pankki lähettää hakemuksia rajapintaan sekä hakijana että asiakkaansa asiamiehenä. Hakemukset lähetetään KVP-tiimin hallinnoimaan MIAS-komponenttiin, joka tarkistaa, että integraattorin antamat sopimustiedot vastaavat varmenteen CN-kenttiä. MIAS sitten reitittää hakemuksen URL:n perusteella oikeaan järjestelmään. Integraattorit voivat kysyä ongelmatapauksissa apua Rocketchat-kanavalta.

KVP-kehitysympäristön url

https://kvp-kehitys-ws.nls.fi/htj 

Esimerkki:

curl -v --insecure --cert test.crt --key test.key --request POST --databinary @testiHakemus.json --header "Content-Type: application/json" https://kvp-kehitys-ws.nls.fi/htj/v1/yhtiot/123456-7/osakeryhmat/osryh2/hakemukset/panttauksen-poistaminen 

 

Sopimustiedot

Sopimustunnus ja Y-tunnus ovat pankkikohtaisia ja pakollisia, sopimusyhteyshenkilön (lähettäjä) nimi ja yhteystiedot voidaan jättää pois.

 

Schemat ja esimerkit

hakemusrajapinta_esimsanomat_20191104.zip

hakemusrajapinta_skeemat_20191104.zip

 

Omistuksen kirjaaminen

URL-osoitteen formaatti: /v1/yhtiot/{ytunnus}/osakeryhmat/{osakeryhmatunnus}/hakemukset/omistuksen-kirjaaminen

Pankki lähettää omistuksen kirjaamishakemuksen asiakkaansa puolesta varmistaakseen, että hän saa pantatun kohteen omistusoikeuden.

Esimerkkisanoma: Omistuksen kirjaaminen
{ "sopimustiedot": { "sopimustunnus": "Sopimus12345", "lahettaja": { "ytunnus": "7772165-8" } }, "hakemus": { "asiointikieli": "fi", "yhteyshenkilo": { "nimi": "Yrjö Yhteyshenkilö", "sahkopostiosoite": "[email protected]", "puhelinnumero": "+35851234567" }, "luovutus": { "saantopvm": "30.05.2018", "saantolaji": "KAUPPA", "luovuttajat": [ { "henkilolaji": "YHTIO_TAI_SAATIO", "omistusosuusOsoittaja": 1, "omistusosuusNimittaja": 2, "tunnus": "0245954-4", "toiminimi": "Oy Capital Investment Ab" } ], "saajat": [ { "henkilolaji": "LUONNOLLINEN_HENKILO", "etunimi": "Hasse", "sukunimi": "Hakija", "tunnus": "120464-126J", "omistusosuusOsoittaja": 1, "omistusosuusNimittaja": 2, "katuosoite": "Osoite", "postinumero": "00100", "sahkopostiosoite": "string@stri" } ] } } }

 

Panttaus

URL-osoitteen formaatti: /v1/yhtiot/{ytunnus}/osakeryhmat/{osakeryhmatunnus}/hakemukset/panttaus

Pankki hakee panttausta varmistaakseen, että asiakkaan velka tulee tavalla tai toisella maksetuksi. Toimiessaan ripeästi pankki varmistaa panttaukselleen parhaan vapaan etusijan ja siten lukitsee järjestyksen, jossa asiakkaan velat maksetaan pois. (Etusijajärjestyksen muuttamista tulee mahdolliseksi hakea myöhemmässä vaiheessa)

Esimerkkisanoma: Panttaus
{ "sopimustiedot": { "sopimustunnus": "Sopimus12345", "lahettaja": { "ytunnus": "1701655-1" } }, "hakemus": { "asiointikieli": "fi", "yhteyshenkilo": { "nimi": "Yrjö Yhteyshenkilö", "puhelinnumero": "+3581234567", "sahkopostiosoite": "[email protected]" }, "panttaukset": [ { "omistajat": [ { "henkilolaji": "LUONNOLLINEN_HENKILO", "omistusosuusNimittaja": 1, "omistusosuusOsoittaja": 1, "tunnus": "121212-123A", "toiminimi": "Anssi Kukkonen" } ], "kokoArvo": false, "pantinsaajat": [ { "tunnus": "200498-945W", "henkilolaji": "LUONNOLLINEN_HENKILO", "nimi": "Jane James" }, { "tunnus": "271172-9672", "henkilolaji": "LUONNOLLINEN_HENKILO", "nimi": "John Doe" } ], "rahamaara": 60000 } ] } }

 

Panttauksen poistaminen

URL-osoitteen formaatti: /v1/yhtiot/{ytunnus}/osakeryhmat/{osakeryhmatunnus}/hakemukset/panttauksen-poistaminen

Esimerkkisanoma: Panttauksen poisto
{ "sopimustiedot": { "sopimustunnus": "Sopimus12345", "lahettaja": { "ytunnus": "7772165-8", "yhteyshenkilo": "Mikko Yhteyshenkilö", "sahkopostiosoite": "[email protected]", "puhelinnumero": "+3581234567" } }, "hakemus": { "asiointikieli": "fi", "yhteyshenkilo": { "nimi": "Yrjö Yhteyshenkilö", "sahkopostiosoite": "[email protected]", "puhelinnumero": "+35851234567" }, "hakemustunnus": "51aff448-ec10-4a8d-82ca-d4b3016734a8" } }

 

RS-ilmoituksen kirjaaminen

(RS-aloitusilmoitus eli turva-asiakirjojen säilyttäjän ilmoitus)

URL-osoitteen formaatti: /v1/yhtiot/{ytunnus}/hakemukset/rs-ilmoituksen-kirjaaminen

Ilmoittava RS-pankki tulee yksilöidä lähettäjä-osion ytunnus-kentällä. Vain ilmoittava pankki voi poistaa RS-rajoituksen.

Esimerkkisanoma: RS-ilmoituksen kirjaaminen
{ "sopimustiedot": { "sopimustunnus": "Sopimus12345", "lahettaja": { "ytunnus": "7772165-8", "yhteyshenkilo": "Mikko Yhteyshenkilö", "sahkopostiosoite": "[email protected]", "puhelinnumero": "+3581234567" } }, "osakeryhmat":[ "osryh1", "osryh16", "osryh24" ] } 

 

Vastaus

Onnistunut vastaus (paitsi rs-ilmoitus) 
{ "status": "ok", "message": { "hakemustunnus": "2e750922-8da8-47c6-9bb1-64f577919f7f" } }
Onnistunut rs-ilmoitus -vastaus 

​{
"status": "ok",
"message": {
"hakemustunnus": "f6047450-eeed-4e06-9cd5-e0fa2e37a44d",
"rajoitukset": [
{
"rajoitustunnus": "5165",
"osakeryhmatunnus": "osryh1"
},
{
"rajoitustunnus": "5173",
"osakeryhmatunnus": "osryh16"
},
{
"rajoitustunnus": "5181",
"osakeryhmatunnus": "osryh24"
}
]
}
}
Virhevastaus
{ "status": "error", "message": "hallintaoikeutta ei löytynyt: 0245954-4" }