Hakemusrajapinnat

ASREK-hakemusrajapintojen tekninen dokumentaatio 

Yleistä

Nämä hakemusrajapinnat on suunnattu pankkien käyttöön. Pankki lähettää hakemuksia rajapintaan sekä hakijana että asiakkaansa asiamiehenä. Hakemukset lähetetään KVP-tiimin hallinnoimaan MIAS-komponenttiin, joka tarkistaa että integraattorin antamat sopimustiedot vastaavat varmenteen CN-kenttiä. MIAS sitten reitittää hakemuksen URLin perusteella joko KVP:lle, Kirrelle tai ASREKille. Integraattorit voivat kysyä ongelmatapauksissa apua Rocketchat-kanavalta, jossa on sekä ASREK- että KVP-tiimiläisiä kuulolla.

KVP-kehitysympäristön url

https://kvp-kehitys-ws.nls.fi/htj 

Esimerkki:

curl -v --insecure --cert test.crt --key test.key --request POST --data-
binary @testiHakemus.json --header "Content-Type: application/json"
https://kvp-kehitys-ws.nls.fi/htj/v1/yhtiot/123456-7/osakeryhmat/osryh2
/hakemukset/panttauksen-poistaminen 

 

Sopimustiedot

Sopimustunnus ja Y-tunnus ovat pankkikohtaisia ja pakollisia, sopimusyhteyshenkilön (lähettäjä) nimi ja yhteystiedot voidaan jättää pois.

 

Schemat ja esimerkit

hakemukset.zip

 

Omistuksen kirjaaminen

URL-osoitteen formaatti: /v1/yhtiot/{ytunnus}/osakeryhmat/{osakeryhmatunnus}/hakemukset/omistuksen-kirjaaminen

Pankki lähettää omistuksen kirjaamishakemuksen asiakkaansa puolesta varmistaakseen, että hän saa pantatun kohteen omistusoikeuden.

v1-omistuksen-kirjaaminen-schema.json

Omistuksen kirjaaminen
{
  "sopimustiedot": {
   "sopimustunnus": "Sopimus12345",
   "lahettaja": {
    "ytunnus": "7772165-8",
    "yhteyshenkilo": "Mikko Yhteyshenkilö",
    "sahkopostiosoite": "test@t.com",
    "puhelinnumero": "+3581234567"
   }
  },
  "hakemus": {
   "asiointikieli": "fi",
   "yhteyshenkilo": {
    "nimi": "Yrjö Yhteyshenkilö",
    "sahkopostiosoite": "y@y.com",
    "puhelinnumero": "+35851234567"
   },
   "luovutus": {
    "saantopvm": "30.05.2018",
    "saantolaji": "KAUPPA",
    "luovuttajat": [
     {
      "henkilolaji": "YHTIO_TAI_SAATIO",
      "omistusosuusOsoittaja": 1,
      "omistusosuusNimittaja": 2,
      "tunnus": "0245954-4",
      "toiminimi": "Oy Capital Investment Ab"
     }
    ],
    "saajat": [
     {
      "henkilolaji": "LUONNOLLINEN_HENKILO",
      "etunimi": "Hasse",
      "sukunimi": "Hakija",
      "tunnus": "120464-126J",
      "omistusosuusOsoittaja": 1,
      "omistusosuusNimittaja": 2,
      "katuosoite": "Osoite",
      "postinumero": "00100",
      "sahkopostiosoite": "string@stri"
     }
    ]
   }
  }
}

 

Panttaus

URL-osoitteen formaatti: /v1/yhtiot/{ytunnus}/osakeryhmat/{osakeryhmatunnus}/hakemukset/panttaus

Pankki hakee panttausta varmistaakseen, että asiakkaan velka tulee tavalla tai toisella maksetuksi. Toimiessaan ripeästi pankki varmistaa panttaukselleen parhaan vapaan etusijan ja siten lukitsee järjestyksen, jossa asiakkaan velat maksetaan pois. (Etusijajärjestyksen muuttamista tulee mahdolliseksi hakea myöhemmässä vaiheessa)

v1-panttaus-schema.json

Panttaus
{
    "sopimustiedot": {
        "sopimustunnus": "Sopimus12345",
        "lahettaja": {
            "ytunnus": "1701655-1",
            "yhteyshenkilo": "Mikko Yhteyshenkilö",
            "sahkopostiosoite": "test@t.com",
            "puhelinnumero": "+3581234567"
        }
    },
    "hakemus": {
        "asiointikieli": "fi",
        "yhteyshenkilo": {
            "nimi": "Yrjö Yhteyshenkilö",
            "puhelinnumero": "+3581234567",
            "sahkopostiosoite": "test@t.com"
         },
         "panttaukset": [
             {
                "omistajat": [
                    {
                        "henkilolaji":
"LUONNOLLINEN_HENKILO",
                        "omistusosuusNimittaja": 1,
                        "omistusosuusOsoittaja": 1,
                        "tunnus": "121212-123A",
                        "toiminimi": "Anssi Kukkonen"
                    }
                ],
                "kokoArvo": false,
                "pantinsaajat": [
                    {
                        "tunnus": "200498-945W",
                        "henkilolaji":
"LUONNOLLINEN_HENKILO",
                        "nimi": "Jane James"
                    },
                    {
                        "tunnus": "271172-9672",
                        "henkilolaji":
"LUONNOLLINEN_HENKILO",
                        "nimi": "John Doe"
                    }
               ],
               "rahamaara": 60000
            }
        ]
    }
}

 

Panttauksen poistaminen

URL-osoitteen formaatti: /v1/yhtiot/{ytunnus}/osakeryhmat/{osakeryhmatunnus}/hakemukset/panttauksen-poistaminen

v1-panttauksen-poistaminen-schema.json 

Panttauksen poisto 
{
  "sopimustiedot": {
   "sopimustunnus": "Sopimus12345",
   "lahettaja": {
    "ytunnus": "7772165-8",
    "yhteyshenkilo": "Mikko Yhteyshenkilö",
    "sahkopostiosoite": "test@t.com",
    "puhelinnumero": "+3581234567"
   }
  },
  "hakemus": {
   "asiointikieli": "fi",
   "yhteyshenkilo": {
    "nimi": "Yrjö Yhteyshenkilö",
    "sahkopostiosoite": "y@y.com",
    "puhelinnumero": "+35851234567"
   },
   "hakemustunnus": "51aff448-ec10-4a8d-82ca-d4b3016734a8"
 }
}

 

RS-ilmoituksen kirjaaminen

(RS-aloitusilmoitus eli turva-asiakirjojen säilyttäjän ilmoitus)

URL-osoitteen formaatti: /v1/yhtiot/{ytunnus}/hakemukset/rs-ilmoituksen-kirjaaminen

Ilmoittava RS-pankki tulee yksilöidä lähettäjä-osion ytunnus-kentällä. Vain ilmoittava pankki voi poistaa RS-rajoituksen.

v1-rs-ilmoituksen-kirjaaminen-schema.json

RS-ilmoituksen kirjaaminen
{
  "sopimustiedot": {
   "sopimustunnus": "Sopimus12345",
   "lahettaja": {
    "ytunnus": "7772165-8",
    "yhteyshenkilo": "Mikko Yhteyshenkilö",
    "sahkopostiosoite": "test@t.com",
    "puhelinnumero": "+3581234567"
    }
  },
  "osakeryhmat":[
   "osryh1",
   "osryh16",
   "osryh24"
  ]
} 

 

Vastaus

v1-simple-response-schema.json 

Onnistunut vastaus 
{
   "status": "ok",
   "message": { 
     "hakemustunnus": "2e750922-8da8-47c6-9bb1-64f577919f7f" 
   } 
} 
Virhevastaus 
{
   "status": "error",
   "message": "hallintaoikeutta ei löytynyt: 0245954-4"
}