Tieto huoneistotietojärjestelmän tulosta on vihdoin saavuttanut pienet taloyhtiöt

Julkaisuajankohta 7.6.2023 10.35
Tiedote
Kuva: riku Nikkilä

Maanmittauslaitos on teettänyt tutkimuksen siitä, kuinka hyvin pienten taloyhtiöiden päätöksentekijät tuntevat huoneistotietojärjestelmään siirtymisen määräajat. Maamme kaikkien asunto-osakeyhtiöiden täytyy siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään tämän vuoden loppuun mennessä, mutta viime lokakuussa teetetyssä tutkimuksessa havaittiin, että jopa 40 % pienten taloyhtiöiden hallituksen jäsenistä ei ollut tietoisia määräajasta. Nyt teetetyssä tutkimuksessa takarajasta tietämättömien määrä oli pienentynyt selvästi.

Kantar Publicin kanssa tehty tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna, jossa haastateltiin yhteensä 302 isännöitsijää, hallituksen puheenjohtajaa tai hallituksen jäsentä. Lähes kaikki haastatellut (97 %) olivat kuulleet, että taloyhtiöiden pitää siirtää osakasluettelonsa Huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Parhaiten asian tiesivät isännöitsijät (99 %) ja hieman heikommin hallitusten puheenjohtajat (93 %) ja muita heikoimmin hallitusten jäsenet, joista 88 % oli kuullut asiasta. Tietoa huoneistotietojärjestelmästä oltiin saatu parhaiten työpaikalta, postitse tai lehdistä. 

Huoneistotietojärjestelmän mukanaan tuomat edut eivät ole vielä tiedossa

Vain reilu puolet (60 %) haastatelluista tiesi, että huoneistotietojärjestelmään siirtymisen jälkeen osakkaiden yhteystietojen ylläpitäminen poistuu taloyhtiöltä ja siirtyy Maanmittauslaitoksen vastuulle. Vain joka kolmas (32 %) tiesi, että myös omistajanvaihdosten selvittäminen ja kirjaaminen Huoneistotietojärjestelmään siirtyy Maanmittauslaitokselle. Vain 6 % tutkimukseen vastanneista tiesi, että myös varainsiirtoveron maksamisen valvonta siirtyy Maanmittauslaitoksen vastuulle. 

Suuri enemmistö (88 %) haastatelluista tiesi, että taloyhtiön hallituksen tulee kertoa osakkaille, että osakkaiden tulee muuttaa osakekirjansa sähköiseksi 10 vuoden kuluessa osakasluetteloiden siirtämisestä Huoneistotietojärjestelmään. Kiirettä osakekirjojen sähköistämiselle ei siis ole, varsinkin jos ne ovat pankissa lainan vakuutena. 

Ajankohtaista