Taloyhtiön osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään maksaisi jatkossa vähintään 101 euroa

Julkaisuajankohta 12.10.2023 16.01
Tiedote
Nainen avaa kerrostalon ulko-ovea
Kuva: Riku Nikkilä

​​​​​​​Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja Maanmittauslaitoksen maksuasetusluonnoksesta vuodelle 2024. Asetusluonnos sisältää ehdotuksen ensi vuonna perittävään käsittelymaksuun taloyhtiöiden osakeluetteloiden siirroista huoneistotietojärjestelmään.

Lausunnot luonnokseen maksuasetuksesta pyydetään 30.11.2023 mennessä. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa asetuksen loppuvuonna 2023, ja asetus tulee voimaan 1.1.2024.

Maanmittauslaitoksen pitää periä sähköisen palvelun kautta tehdystä osakeluettelon siirrosta ensi vuonna taloyhtiöiltä 101 euroa, jotta maksu kattaa Maanmittauslaitokselle siirrosta aiheutuneet kustannukset. Paperimuodossa tehtävästä siirrosta veloitettaisiin aikaan perustuva käsittelymaksu, joka olisi vähintään 110 euroa.

Sähköisen asioinnin alempi käsittelymaksu toteuttaa hallitusohjelmaan kirjattua digitaalisen asioinnin ensisijaisuuden periaatetta.

Osakeluettelon siirto muuttuu maksulliseksi 1.1.2024

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää nyt lausuntoja verkko-osoitteessa mmm.fi/lausunnolla Maanmittauslaitoksen maksuasetukseen. Yleinen kustannustason nousu näkyy korotuksina hinnastoluonnoksessa verrattuna nyt voimassa olevaan hinnastoon. Maanmittauslaitoksen asiakkailta perimillä hinnoilla ei tehdä voittoa vaan katetaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Huoneistotietojärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2019 lähtien. Taloyhtiön osakeluettelon siirtämisestä ei ole tähän mennessä peritty valtion maksuperustelain mukaista käsittelymaksua. Perusteena määräaikaiselle käsittelymaksusta vapauttamiselle on ollut tarve edistää osakeluetteloiden siirtoja. Määräaikainen maksuvapautus päättyy 31.12.2023.

Yksittäisen huoneiston rekisteröintiin aikaa 10 vuotta

Yksittäisen asunnon eli huoneiston omistuksen rekisteröinnin käsittelymaksuksi vuonna 2024 ministeriö ehdottaa 69 euroa, kun tänä vuonna omistuksen rekisteröinti maksaa 63 euroa. Asunnon omistajalla on taloyhtiön osakeluettelon siirron jälkeen kymmenen vuotta aikaa toimia. Paras toimintatapa omassa tilanteessa kannattaa tarkistaa Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla asiointiapurin avulla.

Lue lisää

Luonnos Maanmittauslaitoksen maksuasetukseksi (pdf, mmm.fi)

Lisätietoja

Maksuasetuksesta yleisesti
Ylijohtaja Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2485, [email protected]

Osakeluettelon siirron ja osakekirjan sähköistämisen maksuista
Huoneistojen omistuksen palvelujen johtaja Janne Murtoniemi, Maanmittauslaitos, p. 040 710 8862, [email protected]

Ajankohtaista Huoneistotietojärjestelmä