Huoneistotietojärjestelmää koskevat lakimuutokset vahvistettiin 

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 3.2.2023 15.01
Tiedote

Tasavallan presidentti on perjantaina 3.2.2023 vahvistanut huoneistotietojärjestelmää koskevat lakimuutokset. Muutokset koskevat lakia huoneistotietojärjestelmästä, huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettua lakia sekä asunto-osakeyhtiölakia. Lakimuutokset astuvat voimaan 1. kesäkuuta 2023.

Muutokset koostuvat kahdesta toiminnallisesta kokonaisuudesta: osakeryhmien muutosten paremmasta hallinnasta sekä taloyhtiöiden hallinnollisten tietojen saatavuutta parantavista toimenpiteistä. Uudistuksella tuotetaan tieto taloyhtiölainojen tosiasiallisista vastuista positiiviselle luottotietorekisterille.

Osakeryhmien muutoksilla tarkoitetaan tilanteita, joissa osakehuoneistot muuttuvat tavalla tai toisella. Osakehuoneistoja voidaan esimerkiksi yhdistää kahdesta osakehuoneistosta yhdeksi tai vastaavasti jakaa yksi osakehuoneisto kahdeksi erilliseksi osakehuoneistoksi. Taloyhtiöön voi tulla myös kokonaan uusia osakkeita. 

Osakeryhmien muutokset edellyttävät aina taloyhtiön päätöstä yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Tämän jälkeen muutettu yhtiöjärjestys rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään järjestelmään. Patentti- ja rekisterihallituksen järjestelmästä tiedot uusista osakeryhmistä siirtyvät Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään, jossa hallinnoidaan mm. osakeomistuksia ja –panttausmerkintöjä. 

Toimintamallia parannetaan siten, että jo yhtiöjärjestyksen muutosta koskevaa päätöstä varten taloyhtiön pitää hankkia tarvittavat suostumukset oikeudenhaltijoilta. Tällä varmistetaan se, että muutetun yhtiöjärjestyksen mukaiset osakeryhmät voidaan ottaa käyttöön huoneistotietojärjestelmässä ja niihin voidaan kohdentaa hakemuksesta omistus- ja panttausmerkintöjä.  

Taloyhtiöiden hallinnollisilla tiedoilla tarkoitetaan niitä tietoja, joita nyt saadaan käyttöön pyytämällä osakehuoneistosta isännöitsijäntodistus. Tietoja käytetään paljon esimerkiksi asuntokaupassa tai haettaessa lainaa. 

Uudistuksella on tarkoituksena kehittää toimintaa siten, että isännöitsijäntodistuksella annettavia tietoja saataisiin käyttöön huoneistotietojärjestelmän avulla. Tällöin tieto tulisi suoraan huoneistotietojärjestelmästä esimerkiksi kiinteistönvälittäjän käyttämään järjestelmään, eikä tietoa tarvitsisi enää syöttää käsin isännöitsijäntodistukselta kopioimalla. Tieto saadaan käyttöön samanlaisessa muodossa kaikista taloyhtiöistä. 

Uudistuksen yhteydessä taloyhtiöiden kunnossapito- ja muutostyötiedot muutetaan vakioituun muotoon. Yleisessä muodossa oleva tieto tukee taloyhtiöiden suunnitelmallista ylläpitoa, ja tulevia tarpeellisia kunnossapitotöitä voidaan ennakoida paremmin. 

Huoneistotietojärjestelmään koottavia tietoja on tarkasteltu toimialan näkökulmasta siten, että huoneistotietojärjestelmästä saatavat tiedot palvelisivat mahdollisimman hyvin kiinteistönvälitystä, luottolaitoksia, vakuuttamista, taloyhtiöiden omaa hallintoa sekä osakkaiden tiedonsaantia. Lisäksi taloyhtiölainojen tietojen toimittamisella huoneistotietojärjestelmästä positiiviseen luottotietorekisteriin pyritään mm. ehkäisemään ylivelkaantumista.

Huoneistotietojärjestelmän laajentaminen taloyhtiöiden hallinnollisella tiedolla sisältyy EU:n elpymisvälinesuunnitelmaan. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
hankepäällikkö Paavo Häikiö p. 02951 62009, paavo.haikio(at)gov.fi
lainsäädäntöneuvos Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379, timo-ville.nieminen(at)gov.fi

Huoneistotietojärjestelmä MMM:n verkkosivustolla

Antti Kurvinen Huoneistot, maanmittaus ja paikkatiedot Huoneistotietojärjestelmä