Omistuksen rekisteröinti huoneistotietojärjestelmään

Heli Puttonen Julkaisupäivä 20.11.2020 14.17 Blogit

Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään on alkuvuodesta 2019 alkaen kirjattu jo lähes 26 000 omistuksen rekisteröintiä, noin 14 000 rajoitusmerkintää sekä 8 000 panttauksen rekisteröintiä. Asunto-osakeyhtiöitä ja keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä on rekisterissä jo yli 3 700, joista vanhojen, ennen 1.1.2019 perustettujen, yhtiöiden osuus on lähes 1 100. 

Rekisteriin on siis saatu jo kelpo määrä tietosisältöä, vaikkakin suurin tietoaalto on vasta tulossa, kun Maanmittauslaitos avaa lähikuukausina rajapinnan isännöintijärjestelmien toimittajille. Tämän myötä voimme odottaa volyymien voimakasta kasvua vanhojen yhtiöiden osakeluetteloiden siirroissa ja siten myös kirjaamishakemuksissa.

Uusilla yhtiöillä suoraan sähköinen omistus

Samaan aikaan, kun vanhoja yhtiöitä siirtyy vähitellen osaksi huoneistotietojärjestelmää, syntyvät puolestaan kaikki uudet asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt suoraan sähköiseen rekisteriin, ja niiden osakeryhmät perustajaosakkaineen tulevat huoneistotietojärjestelmään Patentti- ja rekisterihallituksen kautta. Uusien yhtiöiden osakeryhmiin voidaan täten hakea panttauksen rekisteröintejä ja rajoitusmerkintöjä heti yhtiön perustamisen jälkeen, sillä uusien yhtiöiden osakeryhmillä on huoneistotietojärjestelmässä jo valmiiksi sähköiset omistajamerkinnät. 

Vanhojen yhtiöiden osalta menettely on puolestaan kaksivaiheista: yhtiön on ensin tehtävä osakeluettelon siirto Maanmittauslaitokselle ja vasta siirron jälkeen on mahdollista hakea omistuksen rekisteröintiä ja muita kirjauksia.

Kaksivaiheisuus perustana muille rekisterimerkinnöille

Tähänastisen kokemuksen myötä voidaan sanoa, että huoneistotietojärjestelmä on edelleen uusi ja osittain jäsentymätönkin asia monien mielissä. Huoneistokirjaamisessa tämä ilmenee mm. ennenaikaisina hakemuksina, joita ei voida laittaa vireille, sillä hakemuksen kohteena olevaa osakeryhmää ei vielä löydy huoneistotietojärjestelmästä. Tällainen tilanne on aina silloin, kun kirjauksen kohteena oleva asunto-osakeyhtiö ei ole vielä siirtänyt osakeluetteloaan Maanmittauslaitokselle. 

Toinen yleinen ennenaikaisten hakemusten tyyppi on hakemus (esim. panttauksen rekisteröinti tai lesken hallintaoikeuden merkitseminen), jossa kohdeyhtiö on kylläkin huoneistotietojärjestelmässä, mutta osakeluetteloon merkitty omistaja ei ole vielä hakenut omistuksen rekisteröintiä, jonka myötä paperiseen osakekirjaan perustunut omistus muuttuu sähköiseksi omistajamerkinnäksi. 

Sähköinen omistajamerkintä on pohjana kaikille muille huoneistotietojärjestelmän kirjauksille. Ennen hakemuksen lähettämistä on siis hyvä selvittää edellytykset hakemukselle eli tarkistettava: A) onko yhtiö jo huoneistotietojärjestelmässä ja B) onko hakemuksen kohteena olevalla osakeryhmällä jo sähköinen omistajamerkintä. 

Miten sitten hakemuksen edellytykset voidaan selvittää? Tiedon tehdystä osakeluettelon siirrosta saa taloyhtiön isännöitsijältä tai hallitukselta, ja myös Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta voi tiedustella asiaa. Ammattitoimijoille on puolestaan avattu Maanmittauslaitoksen huoneistotietojen rajapintapalvelut rekisterin tulosteiden hankkimiseen.

Uusi kiinnostava rekisteri

On ollut ilahduttavaa huomata, että uusi rekisterimme on otettu mielenkiinnolla vastaan. Tässä olemme kaikki osapuolet ja toimijat olleet yhtä lailla uuden äärellä: Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluun on tullut vuoden 2019 alusta lukien yhteensä noin 10 000 yhteydenottoa huoneistokirjaamiseen ja osakeluettelon siirtoon liittyen. Näistä pääosa eli yli 4/5 on ollut huoneistokirjaamiseen liittyviä kysymyksiä ja vajaa viidennes avunpyyntöjä osakeluettelon siirtoon liittyen. 

Yhteydenottojen kautta olemme kaikki saaneet hyvää oppia ja arvokasta palautetta. Olemme kaikki yhdessä vaikuttamassa uuden sähköisen rekisterin tietosisällön karttumiseen. Yhdessä tekemällä saamme aikaan koko yhteiskunnan kannalta merkityksellisen ja vaikuttavan huoneistotietojärjestelmän!

 

Kirjoittaja on Maanmittauslaitoksen kirjaamisasiantuntija.

Heli Puttonen Huoneistotietojärjestelmä

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.