Blogit

Huoneistotietojärjestelmän käyttö ja kehittäminen etenevät

Liisa Kallela Julkaisupäivä 25.1.2022 10.43 Blogit

Huoneistotietojärjestelmä käyttöä on nyt takana kolme vuotta. Edelleen suurin osa järjestelmässä olevista taloyhtiöistä on uusia, vuonna 2019 ja sen jälkeen perustettuja yhtiöitä. Teemme kuitenkin yhdessä sidosryhmien kanssa kovasti työtä sen eteen, että järjestelmään saadaan määräaikaan mennessä myös vanhat, ennen vuotta 2019 perustetut taloyhtiöt. 

Osakeluetteloiden siirrossa edetään

Vanhojen taloyhtiöiden tietojen siirtäminen huoneistotietojärjestelmään on iso urakka. Ensimmäisenä taloyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Siirrossa ollaan vasta alkumetreillä, vaikka viime vuonna otimmekin merkittäviä askeleita siirtojen vauhdittamiseksi. 

Ensimmäiset isännöintijärjestelmät ovat ottaneet huoneistotietojärjestelmän rajapinnat käyttöönsä. Isännöintijärjestelmistä tuotettuja siirtotiedostoja on jo käytetty osakeluetteloiden siirrossa, ja taloyhtiöiden tietojen siirto huoneistotietojärjestelmästä isännöintijärjestelmään on käynnistynyt. 

Suurin osa järjestelmätoimittajista tulee mukaan tämän vuoden aikana, ja odotammekin osakeluetteloiden siirtojen määrän lähtevän reippaaseen kasvuun loppuvuoden aikana. Sen jälkeen pääsee myös vanhojen taloyhtiöiden osakehuoneistojen omistusten rekisteröinti ja osakekirjojen mitätöinti kunnolla käyntiin.

Rekisteröintien ruuhkautuminen haasteena 

Rekisteröinnin hakemusmäärien kasvaessa myös hakemusten ratkaisuajat pääsivät venymään viime vuoden aikana. Hakemusten käsittely on kestänyt liian pitkään, ja asiaan on haettu ratkaisua muun muassa lisäämällä merkittävästi käsittelijöiden määrää sekä kehittämällä prosesseja ja tietojärjestelmää.

Tänä vuonna keskitymmekin järjestelmäkehityksessä omistuksen rekisteröinnin sujuvoittamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on saada ratkaisuajat merkittävästi lyhyemmiksi jo alkuvuoden aikana. 

Kehittäminen jatkuu monella suunnalla

Vuonna 2023 keittämisen painopisteenä ovat sähköiset palvelut. Tarkoituksena on saada käyttöön hakemusrajapinnat, joiden avulla omistuksen, panttauksen ja rajoitusten rekisteröintihakemukset saadaan suoraan loppukäyttäjän, esimerkiksi pankin, järjestelmästä huoneistotietojärjestelmään. Palvelun yksi oleellinen osa on omistajan sähköisen suostumuksen välittäminen rajapinnan kautta huoneistotietojärjestelmään. 

Loppuvuonna 2021 käynnistyi myös huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämishanke (HTJ2). Maa- ja metsätalousministeriön vetämän hankkeen tavoitteena on täydentää huoneistotietojärjestelmän tietosisältöä taloyhtiöiden hallinnollisilla tiedoilla.  

Huoneistotietojärjestelmän käyttöönotossa ja kehittämisessä äärimmäisen tärkeää on yhteystyö eri sidosryhmien kanssa. Taloyhtiöiden, isännöitsijöiden, järjestelmätoimittajien ja isännöinti- ja kiinteistöliiton kanssa tehdään jatkuvaa yhteystyötä osakeluetteloiden siirtojen edistämiseksi.  Pankkien, kiinteistönvälittäjien ja palvelutarjoajien työpanos on erittäin tärkeää uusien sähköisten palveluiden kehittämisessä. 

Kirjoittaja on johtava asiantuntija Maanmittauslaitoksella

Huoneistotietojärjestelmä Liisa Kallela

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.