Blogit

Huoneistotietojärjestelmällä vahva kannatus

Pentti Lähteenoja Julkaisupäivä 11.6.2018 10.25 Blogit MMM

Luonnos hallituksen esitykseksi huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi oli laajalla lausuntokierroksella. Yli 20 tahoa antoi selkeän kannatuksen esitykselle. Esityksen nähdään tehostavan eri viranomaisten rekistereihin sisältyvien tietojen hyödyntämistä ja yhdistämistä. Huoneistotietojärjestelmä tekee mahdolliseksi keskitetyn tiedonsaannin eri asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden huoneistoista. Se edistää huoneistojen vaihdantaa ja käyttöä vakuutena. Järjestelmän turvallisuus sekä asuntokantaa koskevien tilastotietojen saatavuus paranee.

Nopeassa aikataulussa

Moni lausunnonantaja pitää osakehuoneistorekisterin käyttöönoton aikataulua tiukkana. Lainsäädännön valmistelu vaatii oman aikansa, samoin kuin tietojärjestelmän rakentaminen. Niin ikään toimijat tarvitsevat aikaa omien prosessiensa mukauttamiseen. On syytä huomata, että 1.1.2019 alkaen asunto-osakeyhtiön voi perustaa ainoastaan sähköisesti. Uusien asunto-osakeyhtiöiden sähköinen perustaminen pitää saada toimimaan häiriöttömästi kaikissa oloissa ennen kuin ryhdytään siirtämään vanhoja asunto-osakeyhtiöitä sähköiseen muotoon. 

Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota siihen, ettei esityksessä ole asetettu takarajaa osakekirjan siirtämiselle sähköiseen muotoon. Huoneistotietojärjestelmän hyötyjen täysimääräinen toteutuminen kuitenkin edellyttää paperisten osakekirjojen korvaamista sähköisillä merkinnöillä nopeassa aikataulussa. Kahdenlaisen järjestelmän ylläpito pitkän ajan aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja heikentää digitalisoitujen prosessien tehokasta käyttöönottoa. Taloyhtiöitä ja osakkeenomistajia tulisi kannustaa nopeaan siirtymään.

Lausunnoissa tärkeitä huomioita

Osa lausunnonantajista painotti tietosisällön jatkokehittämisen tärkeyttä. Huoneistotietojärjestelmää voisi käyttää osana osakkeen markkina-arvon määrittelyä. Jatkokehittämisessä tulisi laajentaa rekisteri muihin asumisen hallintamuotoihin.

Rekisterin yhteentoimivuus muuta rakennuskantaa koskevien tietorakenteiden kanssa on tärkeää. Osakehuoneistorekisterin tietosisältöä tulisi laajentaa taloyhtiön taloudellisen ja teknisen tilan tietoihin sekä rakennuksen arvoon merkittävästi vaikuttaviin tekijöihin.  Tavoitteeksi tulisi joidenkin lausunnonantajien mielestä asettaa, että isännöitsijäntodistus voitaisiin tulevaisuudessa luoda huoneistotietojärjestelmän kautta. RS-järjestelmän piiriin kuuluvien luovutusten ja panttausten tulemista mukaan rekisteriin pitäisi selvittää.

Esityksen täydennystarpeita lausunnonantajat näkivät lähinnä henkilötietojen suojassa. Esityksen vaikutuksia uudistuvan lainsäädännön määrittelemään henkilötietojen suojaan on tarpeen arvioida. Asunto-osakkeen saannon kirjaamiselle edellytyksenä olevassa luovuttajan suostumuksessa nähtiin täsmentämistarpeita.

Kaiken kaikkiaan lausunnot antavat vahvan tuen huoneistotietojärjestelmän toiminnan käynnistämiselle ja jatkokehittämiselle.  
 

Kirjoittaja on maa- ja metsätalousministeriön ylijohtaja ja ASREK-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.