Huoneistotiedot hyötykäyttöön

Pauliina Heikkilä Julkaisupäivä 21.10.2020 9.12 Blogit

Huoneistotietojärjestelmän tarkoitus on luoda sähköinen rekisteri, jossa on perustietoja taloyhtiöistä, huoneistoista sekä niiden omistajista ja huoneistoihin kohdistuvista panttauksista ja rajoituksista. Tiedonsaannin reaaliaikaisuus sekä julkinen luotettavuus on yksi huoneistotietojärjestelmän tietosisällön kulmakiviä. Tietoa tarjotaan mm. osakkeenomistajien, pankkien, kiinteistönvälittäjien, taloyhtiöiden ja viranomaisten käyttöön. 

Rekisterin tietosisältö karttuu seuraavien vuosien aikana, kun vanhat taloyhtiöt siirtävät osakeluetteloitaan huoneistotietojärjestelmään. Tällä hetkellä huoneistotietojärjestelmässä on noin 3 300 taloyhtiötä, joissa on yhteensä noin 53 000 huoneistoa. Näistä suurin osa on uusien taloyhtiöiden huoneistoja. Osakehuoneistotulosteen, joka siis kertoo tiedot huoneiston omistajasta sekä panttauksista ja rajoituksista, voi saada jo näiden huoneistojen osalta. Kun huoneiston omistusoikeus todistetaan osakekirjan sijaan sähköisellä omistajamerkinnällä, osakehuoneistotuloste on kiinteistöpuolen lainhuutotodistuksen kaltainen osoitus omistajuudesta.

Huoneistotietojärjestelmän tiedot ovat pääosin julkisia, mutta niiden luovuttaminen on laissa tarkkaan säänneltyä. Osakkaiden omistus- ja panttaustiedot eivät tule kaikkien saataville vaan edellyttävät aina hyväksyttyä käyttötarkoitusta. Osakeluettelo on tarkoitettu erityisesti osakkaiden ja taloyhtiön käyttöön. Tulosteita voi tilata Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta. 

Rajapintojen kautta tiedot reaaliaikaisesti

Huoneistotietojen hyödynnettävyys konkretisoituu erityisesti silloin, kun huoneisto vaihtaa omistajaa. Reaaliaikainen tietojen saatavuus on tärkeää erityisesti pankeille ja kiinteistönvälittäjille vakuuksien hallinnan ja huoneiston myymisen kannalta. 

Maanmittauslaitos avasi huoneistotietojärjestelmän tietopalvelurajapinnat lokakuun alussa. Rajapintojen avulla palveluntarjoajat luovat palvelun, joiden kautta ammattitoimijat voivat jatkossa hakea reaaliaikaisen osakehuoneistotulosteen. Palvelun kautta voi myös tehdä kyselyhakuja, joiden avulla saa tiedon siitä, onko taloyhtiön osakeluettelo siirretty huoneistotietojärjestelmään ja onko huoneistolla jo sähköinen omistajamerkintä. 

Palveluntarjoajat avainasemassa

Palveluntarjoajalta huoneistotietojärjestelmän tietojen välittäminen vaatii sopimuksen Maanmittauslaitoksen kanssa sekä käyttöluvan tietojen välittämiseen. Ammattitoimijalta, kuten pankilta tai kiinteistönvälittäjältä, henkilötietoja sisältävien tietojen saaminen edellyttää aina Maanmittauslaitoksen myöntämää käyttölupaa. Henkilötietoja saa käsitellä vain siihen tarkoitukseen, johon lupa on myönnetty.  

Rajapintojen käyttöönottoa tietojen välittämiseen on jo valmisteltu yhdessä palveluntarjoajien Alma Talent Oy:n sekä Suomen Asiakastieto Oy:n kanssa. Tietopalveluiden käyttöönottoa edeltää pankin tai kiinteistönvälittäjän yhteydenotto palveluntarjoajaan, jonka kautta tulosteiden ja tietojen haku tapahtuu. Kun palveluntarjoajan kanssa on sovittu palvelun käyttöönotosta ja Maanmittauslaitos on hyväksynyt lupahakemuksen ja myöntänyt käyttöluvan, huoneistotietojärjestelmän tietopalvelut ovat hyödynnettävissä.

Huoneistotietojärjestelmän tietosisällön kasvaessa tietojen luotettava ja reaaliaikainen saatavuus korostuu. Sähköisten palveluiden avulla tietoja on voinut jo vuosia hakea rajapintojen kautta Maanmittauslaitoksen rekisteristä kiinteistöjen osalta ja nyt jatkossa myös huoneistoista.  

 

Kirjoittaja on johtava asiantuntija Maanmittauslaitoksessa.

Huoneistotietojärjestelmä Pauliina Heikkilä

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.