Blogit

Asunto-osakeyhtiön perustaminen sähköiseksi

Esa Kosonen Julkaisupäivä 19.9.2018 10.03 Blogit

Osakehuoneistojen vaihdanta ja käyttö vakuutena on tähän asti perustunut paperisten osakekirjojen siirtämiseen. Uusi osakehuoneistorekisteri parantaa asuinhuoneistoja koskevien tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta, sillä siinä tiedot huoneistojen ominaisuuksista, omistuksista ja hallintaoikeuksista ovat sähköisessä muodossa.

Osakehuoneistorekisteriä rakentaa Maanmittauslaitos yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon ja Väestörekisterikeskuksen kanssa.

Muutoksia taloyhtiöiden rekisteröintiin 1.1.2019

PRH on nyt laajentamassa käytössä olevaa YTJ-asiointipalvelua uusilla ominaisuuksilla.  Lainsäädännön tultua voimaan asunto-osakeyhtiön perustamisilmoitus on tehtävä sähköisesti YTJ-palvelussa. Paperiasiointi ei ole enää mahdollista.

Asunto-osakeyhtiön perustamisilmoituksella ilmoitettavat tiedot pysyvät suurelta osin muuttumattomina. Suurin muutos perustamisilmoituksella kaupparekisteriin ilmoitettavissa tiedoissa on tietojen rakenteinen ilmoittaminen toimialan, yhtiöjärjestyksen ja yhtiöjärjestykseen kuuluvan huoneistoselitelmän osalta sekä omistajatietojen ilmoittaminen.

Toimialatietojen ilmoittaminen

Lain voimaantulon jälkeen ilmoitetaan asunto-osakeyhtiöiden toimialatiedot uudella sähköisellä tavalla.  Yhtiön hallitsemasta kiinteistöstä ilmoitetaan joko kiinteistötunnus, määräalatunnus tai laitostunnus. Järjestelmä tarkistaa tunnuksen oikeellisuuden automaattisesti Maanmittauslaitokselta. Lisäksi ilmoitetaan kiinteistön hallintaperuste eli onko kyse omistus- vai vuokrakiinteistöstä sekä mahdollinen kyseistä kiinteistöä koskeva lisätieto. Kiinteistö voi sijaita myös ulkomailla, ja yhdellä yhtiöllä voi olla toimialassa useita eri kiinteistöjä. Kohdassa on myös mahdollista ilmoittaa koko toimialaa koskeva lisätieto.

Yhtiöjärjestyksen uusi muoto

Yhtiöjärjestys muodostuu ilmoitetuista tiedoista. Ensimmäinen palvelussa täytettävä kohta on toiminimi, toinen kohta kotipaikka ja kolmas kohta toimiala. Kohdassa neljä on huoneistoselitelmä ja kohdassa viisi, kuinka yhtiötä edustetaan (esim. hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä kumpikin yksin). Tämän jälkeen tulevat yhtiöjärjestyksen muut määräykset (esim. hallituksen kokoonpano, vastikeperuste).

Nyt yhtiöjärjestyksessä taulukkona oleva huoneistoselitelmä ilmoitetaan rakenteisessa muodossa. Muoto on sovittu useiden viranomaisten yhteistyönä ja juuri se mahdollistaa paperisista osakekirjoista luopumisen.

Yhtiön omistajatietojen ilmoittaminen

Yhtiön omistajatiedot ilmoitetaan yhtiön perustamisilmoituksella. PRH ei kuitenkaan käsittele tai rekisteröi kaupparekisteriin omistajatietoja, vaan ne ilmoitetaan osakehuoneistorekisteriä varten.

Ilmoittaja liittää YTJ-palvelussa ilmoitukseen tarvittavat liitteet (esim. perustamissopimus, hallituksen vakuutus osakepääoman maksusta ja mahdollinen karttaliite). Ilmoituksen käsittelymaksun voi maksaa joko verkkopankkitunnuksin, luottokortilla tai verkkolaskutusosoitetta käyttäen. Perustettu asunto-osakeyhtiö saa Y-tunnuksen heti ilmoituksen tultua vireille. Y-tunnus on nähtävissä YTJ-palvelussa samoin kuin YTJ-yrityshaussa.

Perustamisilmoituksen rekisteröinnin jälkeen välitämme automaattisesti osakehuoneistorekisterille sen tarvitsemat tiedot; yhtiön perustiedot, rakenteisen huoneistoselitelmän sekä yhtiön omistajatiedot.

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Patentti- ja rekisterihallituksessa

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.