Osakehuoneistorekisterin tietosisältö kasvaa vähitellen

Vuoden 2019 jälkeen osakehuoneistorekisteriin alkaa kertyä tietoa osakehuoneistoista, niiden omistuksista ja panttauksista. Rekisterin sisällön karttuessa rekisteri tulee mahdollistamaan nykyistä huomattavasti tehokkaamman tietopalvelun.

Huoneistotunnus

Uudistuksessa otetaan käyttöön pysyvä huoneistotunnus, jonka avulla eri viranomaiset voivat olla varmoja siitä, mistä huoneistosta kulloinkin on kyse.

Tällä hetkellä eri viranomaisrekistereissä olevia huoneistotietoja on yksilöity toisistaan poikkeavalla tavalla, jolloin tietojen yhdistely ei ole yksikäsitteistä. Pysyvän huoneistotunnuksen käyttöönotto on Väestörekisterikeskuksen vastuulla.

Ulosottomerkinnät

Ulosottomerkinnät tehdään tarvittaessa jatkossa osakehuoneistorekisteriin niiden huoneistojen osalta, joille sähköinen omistajamerkintä on vahvistettu.

Verohallinto saa osakehuoneistorekisteristä tiedon varainsiirtoveron valvontaa varten kaikista luovutuksista, jotka osakehuoneistorekisteriin on viety.

Osakeluetteloiden siirto rekisteriin

Osakeluetteloiden siirtäminen osakehuoneistorekisteriin on taloyhtiöiden velvollisuus. Siirtäminen tulee tehdä määräajassa. Tämän jälkeen osakekirja mitätöidään viimeistään sitä koskevan kaupan tai panttauksen yhteydessä, ja samalla osakehuoneistorekisteriin vahvistetaan sähköinen omistajamerkintä.

Uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan sähköisinä 2019 alusta alkaen.

Rajapintapalvelut

Osakehuoneistorekisteristä tarjotaan tietopalvelurajapintoja, joita mm. eri viranomaistahot voivat ottaa käyttöönsä. Tietopalveluiden laajuus riippuu lainsäädäntötyöstä.

Osakehuoneistorekisteriin liittyvää lainsäädäntöä valmistellaan tällä hetkellä. Tämänhetkisen tiedon mukaan etenemme seuraavasti:

  • hallituksen esitysluonnos lainsäädännöstä lähtee lausunnoille alkukeväästä 2018
  • hallituksen esitys käsitellään eduskunnassa syksyllä 2018
  • tavoitteena on lain voimaan saaminen vuoden 2019 alusta
  • järjestelmän käyttäjien kanssa tehdään sopimukset kesäkuusta 2018 alkaen