Tietopalvelurajapinnat

Huoneistotietoja voi tuoda omaan tietojärjestelmään rajapintapalveluiden kautta. Rajapinnan käyttöönotto vaatii sopimuksen ja Maanmittauslaitoksen myöntämän luvan.

Toisaalta erilaisilla palveluntarjoajilla on mahdollisuus tarjota huoneistotietoja omien palvelujensa kautta. Tällöin myös palvelun loppukäyttäjä (esim. pankki tai kiinteistönvälittäjä) tarvitsee luvan tietojen käyttöön.  

Tietopalvelurajapinnat on jaettu tulostepalveluun ja kyselypalveluun. Tulostepalvelusta saa tulosteita pdf-formaatissa ja kyselypalvelu palauttaa vastauksen json-formaatissa. Palvelut otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana.

Alla on luettelo rajapintapalveluihin toteutettavista tuotteista. Tuotteisiin voi tulla muutoksia. Tuotteista tullaan myöhemmin toteuttamaan erilaisia versiota henkilötietojen laajuuden mukaan.

Tulostepalvelu (pdf)

Tuotetta pyydetään palvelusta HTTPS-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Metodina on GET. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Vastauksena palautetaan pdf-tuloste.
 
Osakeluettelo
 • yleiskuvaus: yhtiöstä tuotettava tuloste koko yhtiön osakeluettelosta
 • hakuehdot: y-tunnus
 • tietosisältö: tulosteen osioina yhtiön perustiedot ja osakeryhmittäin osakeluetteloon merkityt omistajat
Osakehuoneistotuloste
 • yleiskuvaus: osakeryhmästä tuotettava tuloste mm. vaihdantaan ja panttaukseen
 • hakuehdot: osakeryhmätunnus
 • tietosisältö: tulosteen osioina yhtiön ja osakeryhmän perustiedot, osakeryhmän hallintakohteet, osakeryhmän omistusoikeudet, osakeryhmän panttioikeudet, osakeryhmän vallintarajoitukset ja osakeryhmän muut rajoitukset

Kyselypalvelu (json)

Huoneistotietojen kyselypalvelu toteutetaan REST-tyylisenä rajapintana. Tuotetta pyydetään palvelusta HTTPS-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Metodina on GET. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Vastauksena palautetaan JSON-rakenne. 
 
Yhtiöiden haku hakuehdoin
 • yleiskuvaus: hakupalvelu yhtiön perustietojen (y-tunnusten) saamiseksi
 • hakuehdot: useita hakuehtoja
 • tietosisältö: yhtiön tunnistetiedot
Yhtiön perustiedot
 • yleiskuvaus: tuote, jossa esitetään yhtiöstä tulosteille tulostuvat perustiedot
 • hakuehdot: y-tunnus
 • tietosisältö: yhtiön perustiedot
Yhtiön osakeluettelo
 • yleiskuvaus: tuote, jossa esitetään tulosteelle "Yhtiön osakeluettelo" tulostuvat tiedot
 • hakuehdot: y-tunnus
 • tietosisältö: yhtiön perustiedot, yhtiön osakeryhmät ja niiden osakeluetteloon merkityt omistajat
Yhtiön hallintakohteet
 • yleiskuvaus: tuote, jossa esitetään yhtiön rakennuksissa olevat huoneistot, autopaikat ja muut tilat sekä rakennusten ulkopuolella olevat autopaikat ja muut tilat.
 • hakuehdot: y-tunnus
 • tietosisältö: yhtiön perustiedot, yhtiön hallintakohteet
Osakeryhmien haku hakuehdoin
 • yleiskuvaus: hakupalvelu osakeryhmän perustietojen (osakeryhmätunnusten) saamiseksi
 • hakuehdot: useita hakuehtoja
 • tietosisältö: osakeryhmän tunnistetiedot
Osakeryhmän perustiedot
 • yleiskuvaus: tuote, jossa esitetään osakeryhmästä tulosteille tulostuvat perustiedot
 • hakuehdot: osakeryhmätunnus
 • tietosisältö: osakeryhmän perustiedot
Osakeryhmän hallintakohteet
 • yleiskuvaus: tuote, jossa esitetään tulosteelle "Osakehuoneistotuloste" tulostuvat osakeryhmän hallintakohteet
 • hakuehdot: osakeryhmätunnus
 • tietosisältö: osakeryhmän perustiedot, osakeryhmän hallintakohteet
Osakeryhmän omistusoikeudet
 • yleiskuvaus: tuote, jossa esitetään tulosteelle "Osakehuoneistotuloste" tulostuvat osakeryhmän omistusoikeudet
 • hakuehdot: osakeryhmätunnus
 • tietosisältö: osakeryhmän perustiedot, osakeryhmälle kirjatut omistusoikeudet (kirjaamisasiat, omistusosuudet ja omistajat)
Osakeryhmän panttioikeudet
 • yleiskuvaus: tuote, jossa esitetään tulosteelle "Osakehuoneistotuloste" tulostuvat osakeryhmän panttioikeudet
 • hakuehdot: osakeryhmätunnus
 • tietosisältö: osakeryhmän perustiedot, osakeryhmälle kirjatut panttioikeudet (kirjaamisasiat, panttioikeudet ja pantinsaajat)
Osakeryhmän rajoitukset
 • yleiskuvaus: tuote, jossa esitetään tulosteelle "Osakehuoneistotuloste" tulostuvat osakeryhmän vallintarajoitukset ja muut rajoitukset
 • hakuehdot: osakeryhmätunnus
 • tietosisältö: osakeryhmän perustiedot, osakeryhmälle kirjatut rajoitusmerkinnät (kirjaamisasiat sekä rajoitusten tiedot)
Koodistot
 • yleiskuvaus: tuote koodistoarvojen selitteiden saamiseksi
 • hakuehdot: ei hakuehtoja
 • tietosisältö: kaikkien tietopalvelukoodistojen koodiarvot ja selitteet

Tietojen kuvaukset