Tietopalvelut pankeille

Tulosteet

Huoneistotietojärjestelmästä saa tulosteen osakehuoneistoista ja osakeluettelosta. 

Osakehuoneistotulosteella esitetään perustiedot yhtiöstä ja huoneistoista sekä tiedot huoneiston omistajista, panttauksista ja rajoituksista. Osakehuoneistotulosteen luovuttaminen edellyttää aina hyväksytyn käyttötarkoituksen. 

Osakeluettelo on pääasiassa yhtiön ja osakkaiden käyttöön tarkoitettu tuloste koko taloyhtiön huoneistoista ja niiden omistajista. Yhtiötä ja osakehuoneistoa koskevat tiedot sekä omistajan nimi ovat julkisia tietoja. 

Tulosteet tilataan vuoden 2019 alusta lähtien Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta

Tietopalvelurajapinnat

Huoneistotietoja voi tuoda omaan tietojärjestelmään rajapintapalveluiden kautta. Rajapinnan käyttöönotto vaatii sopimuksen ja Maanmittauslaitoksen myöntämän luvan.

Toisaalta erilaisilla palveluntarjoajilla on mahdollisuus tarjota huoneistotietoja omien palvelujensa kautta. Tällöin myös palvelun loppukäyttäjä (esim. pankki tai kiinteistönvälittäjä) tarvitsee luvan tietojen käyttöön.  

Tietopalvelurajapinnat on jaettu tulostepalveluun ja kyselypalveluun. Tulostepalvelusta saa tulosteita pdf-formaatissa ja kyselypalvelu palauttaa vastauksen json-formaatissa. Palvelut otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.