Medier

Avsnittet Bakgrundsinformation uppdateras med information om införandet av bostadsdatasystemet.

Vänligen kontakta Lantmäteriverkets kommunikation i frågor som gäller bostadsdatasystemet.