För media

Avsnittet Medier uppdateras med information om införandet av bostadsdatasystemet. På undersidorna finns också information om förändringens konsekvenser för olika aktörer.

Vänligen kontakta Lantmäteriverkets kommunikation i frågor som gäller bostadsdatasystemet.