Informationstjänster för banker

Utskrifter

Det är möjligt att få ut utskrifter från bostadsdatasystemet om aktielägenheterna och aktieboken. 

Aktielägenhetsutskriften innehåller grunduppgifterna om bolaget och lägenheterna samt uppgifter om ägarna, pantsättningarna och begränsningarna gällande lägenheten. Utskriften ges ut endast för användning för godkända ändamål. 

Aktieboken är en utskrift, avsedd främst för bolaget och aktieägarna, över bostäderna och bostadsägarna i ett husbolag. Uppgifterna om bolaget och aktielägenheten samt ägarens namn är offentlig information. 

Från och med början av 2019 beställs utskrifterna via Lantmäteriverkets kundservice.

 

Gränssnitt för informationstjänster

Användare kan ladda ner bostadsdata i sina datasystem via gränssnittstjänster. Användningen av gränssnitt förutsätter avtal med och tillstånd av Lantmäteriverket.

Å andra sidan kan andra tjänsteleverantörer tillhandahålla bostadsdata via sina tjänster. Då ska också slutanvändaren (t.ex. banken eller fastighetsmäklaren) ha tillstånd för att använda informationen.  

Gränssnitten för informationstjänster är indelade i en utskriftstjänst och en förfrågningstjänst. Utskriftstjänsten förmedlar utskrifter i pdf-format och förfrågningstjänsten ger svaret i JSON-format. De nya tjänsterna införs under 2019.

Mer information om gränssnitten för informationstjänster (på finska)