Hoppa till innehåll
  • Visste du?

    Uppgifter om aktielägenheter och lägenhetsägare kan föras in elektroniskt i det nya registret över aktielägenheter.

  • Det nya registret ändrar verksamhetssätten

    Att byta och använda aktielägenheter som säkerhet har hittills byggt på överföring av aktiebrev i pappersform.

Uppgifterna om aktielägenheter till bostadsdatasystem

Omsättningen av aktielägenheter och användningen av dem som säkerhet har hittills skett genom hantering av aktiebrev på papper. Det nya registret förbättrar tillgängligheten och tillförlitligheten av uppgifter och ägaranteckningar som gäller aktielägenheter eftersom uppgifterna om lägenheternas egenskaper, innehav och besittningsrätt finns tillgängliga i ett elektroniskt format.

I bostadsdatasystemet samlas så småningom in uppgifter om ägande och pantsättning av bostadsaktier, exempelvis bostäder och bilplatser. Bostadsdatasystemet underlättar arbetet för tiotusentals personer inom husbolag, disponentverksamhet, fastighetsförmedling, kreditinstitut och den offentliga förvaltningen. Allmänheten får bättre tillgång till information när uppgifterna om ägande och pantsättning av aktielägenheter finns i ett register som upprätthålls av en myndighet. Det elektroniska systemet förbättrar även tillgången, tillförlitligheten och omfattningen av uppgifterna och skapar förutsättningar för utvecklingen av elektroniska tjänster.

Registret förbereds av projektet ASREK vid jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med andra ministerier. Lantmäteriverket bygger upp aktielägenhetsregistret tillsammans med Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen och Befolkningsregistercentralen.