Från aktiebrev i pappersform till elektroniskt bostadsdatasystem

 


Hur går det till ?

Avsnittet Hur går det till innehåller närmare anvisningar och information om hur bostadsdatasystemet påverkar olika aktörer.


Läs mer


Följ bostadsdatasystemet