Siirron vaikutukset taloyhtiölle

Osakeluettelon siirrosta huoneistotietojärjestelmään Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi päättää taloyhtiön hallitus. Osakeluettelon siirrosta on tiedotettava osakkaille.
 
Osakeluettelon siirrolla on vaikutuksia taloyhtiön ja sen osakkaiden toimintaan mm.:
 
 • Vastuu osakeluettelon ylläpidosta ja saantojen selvittämisestä siirtyy Maanmittauslaitokselle. Samalla yhtiön velvollisuus valvoa varainsiirtoveron suorittaminen osakkeiden omistajanvaihdosten yhteydessä päättyy. 
  • Uusi omistaja hakee omistuksensa rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään Maanmittauslaitokselta. Lue lisää
  • Poikkeuksena RS-kohteet, jotka kirjataan turva-asiakirjojen säilyttäjän ilmoituksesta 
 • Taloyhtiö saa tiedon saannon rekisteröinnistä Maanmittauslaitokselta. Maanmittauslaitos ilmoittaa tiedon osakkeiden saannon rekisteröinnistä yhtiön yhteisötietojärjestelmään (YTJ) ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli yhtiö ei ole ilmoittanut sähköpostiaan YTJ:hin, tieto omistajanvaihdoksista ilmoitetaan yhtiön viralliseen postiosoitteeseen.
 • Osakeluettelon siirron jälkeen osakkeen saajalla on oikeus käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia vasta, kun hänet on merkitty osakeluetteloon tai osakehuoneistorekisteriin.
 • Osakeluettelon siirron jälkeen yhtiökokouskutsu lähetetään osakeluetteloon merkityille ja/tai huoneistotietojärjestelmään omistajiksi kirjatuille omistajille
  • Taloyhtiö saa omistajan postiosoitteen tai sähköpostiosoitteen huoneistotietojärjestelmästä (mikäli se on ilmoitettu huoneistotietojärjestelmään)
 • Taloyhtiö saa tavanomaiseen toimintaansa tarvittavat tiedot huoneistotietojärjestelmästä maksutta. Lue lisää Tietopalvelut taloyhtiöille -sivulta.
 • Osakeryhmiä muutetaan (esim. yhdistetään, jaetaan, lisätään kokonaan uusia) yhtiöjärjestyksen muutoksen kautta. Yhtiö ilmoittaa muuttuneet omistajatiedot huoneistotietojärjestelmään. Lue lisää Yhtiöjärjestyksen muutokset -sivulta.
HUOM! Taloyhtiöllä on kuitenkin velvollisuus säilyttää aiempaa osakkeen omistajaa koskevat osakeluettelotiedot 10 vuoden ajan siitä, kun uusi omistaja on merkitty osakeluetteloon sekä osakekirjan antamispäivä siihen saakka, kun osakekirja on mitätöity.

Muutoksia osakehuoneiston lunastusmenettelyyn

 • Taloyhtiö saa tiedon omistuksen rekisteröinnistä Maanmittauslaitokselta. Lunastusmenettelystä tehdään merkintä osakeluetteloon.
 • Taloyhtiön hallituksen ilmoitettava osakkeen siirtymisestä lunastukseen oikeutetuille 2 viikon kuluessa siitä, kun hallitus on saanut lunastusilmoituksen toimittamiseksi tarvittavat tiedot.
 • Lunastusvaatimus esitettävä yhtiölle/osakkeen saajalle 1 kk:ssa em. tiedonsaannista
 • Hallituksen ilmoitettava lunastuksesta välittömästi Maanmittauslaitokselle MML:lle
 • Tieto lunastusmenettelystä poistetaan osakeluettelosta 3 kk:n kuluttua merkitsemisestä, jollei hallitus ole ilmoittanut lunastusoikeuden käyttämisestä tai ilmoita lunastuksen viivästymisestä Maanmittauslaitokselle.
Muutoksia menettelyyn, kun yhtiössä on etuostolauseke, suostumuslauseke tai ns. vanha vaihdannan rajoituslauseke 
 • Mahdollinen ennen v. 1992 perustetuissa yhtiöissä
 • Omistus rekisteröidään normaalisti
 • Omistusoikeuden siirto merkitään osakeluetteloon vasta hallituksen ilmoituksesta -> ei määräaikaa
 • Osakeluetteloon merkitään väliaikaisesti tieto osakkeen luovutuksesta ja vaihdannanrajoituslausekkeesta