Mitä muutos tarkoittaa asunnon ostajalle ja myyjälle?

Huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto aiheuttaa muutoksia asuntokappaan. Koska siirtyminen huoneistotietojärjestelmään tapahtuu vaiheittain, tulee ennen asuntokauppaa selvittää sekä taloyhtiön että osakehuoneiston tilanne.

Jos taloyhtiö on perustettu 1.1.2019 jälkeen

Jos taloyhtiö on perustettu 1.1.2019 jälkeen, se on heti perustamisesta lähtien huoneistotietojärjestelmässä. Osakekirjoja ei paineta, vaan tiedot huoneiston omistajasta, panttauksista ja hallintaoikeuden rajoituksista ylläpidetään huoneistotietojärjestelmässä. 

Osakehuoneiston ostaja hakee omistuksen rekisteröintiä kaupanteon jälkeen. Omistuksen rekisteröinti edellyttää edellisen omistajan, yleensä myyjän, suostumusta. Jos luovutus on tehty ehdollisena (esimerkiksi omistusoikeus siirtyy, kun koko kauppahinta on maksettu), voidaan myös omistuksen rekisteröintiä hakea ehdollisena. 

Jos taloyhtiö on perustettu ennen 1.1.2019   

Sinun pitää ensimmäisenä selvittää, onko taloyhtiön osakeluettelo siirretty huoneistotietojärjestelmään. Jokaisen asunto-osakeyhtiön on tehtävä osakeluettelon siirto 1.5.2019–31.12.2022. Keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille siirto on vapaaehtoinen. Voit tarkastaa isännöitsijältä, taloyhtiön hallitukselta tai Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta, onko taloyhtiön siirto jo tehty.

Jos osakeluetteloa ei ole siirretty huoneistotietojärjestelmään​

Asunnon kauppa tehdään kuten tähänkin asti. Paperinen osakekirja luovutetaan ostajalle ja siihen tehdään siirtomerkintä. 

Jos osakeluettelo on jo siirretty huoneistotietojärjestelmään

Sinun pitää selvittää, hallitaanko huoneistoa paperisella osakekirjalla vai sähköisellä omistajamerkinnällä huoneistotietojärjestelmässä. Tieto sähköisestä omistajamerkinnästä näkyy mm. isännöitsijäntodistuksesta tai sen voi selvittää Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Jos huoneistoa hallitaan paperisella osakekirjalla, asunnon kauppa tehdään kuten tähänkin asti. Osakekirja luovutetaan ostajalle ja siihen tehdään siirtomerkintä. 

Uuden omistajan on haettava omistuksensa rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta kahden kuukauden kuluessa luovutuskirjan allekirjoituksesta tai omistusoikeuden siirtymisestä. Hakemukseen on liitettävä alkuperäisenä paperinen osakekirja, joka mitätöidään Maanmittauslaitoksessa. 

Jos osakekirjasi on pankissa lainan vakuutena

Voit valtuuttaa pankin hakemaan rekisteröintiä puolestasi. Samassa yhteydessä pankki voi hakea panttauksen rekisteröintiä osakehuoneistoosi. Panttauksen rekisteröintiin tarvitaan omistajan suostumus. 

Jos osakehuoneistolla on jo sähköinen omistajamerkintä

Toimi kuten uuden, 1.1.2019 jälkeen perustetun yhtiön osakehuoneiston kaupassa.

Varainsiirtoveron suorittaminen

Uusi rekisteri ei tuo muutoksia varainsiirtoveron maksamiseen tai ilmoittamiseen. Varainsiirtovero maksetaan entiseen tapaan Verohallinnolle. Liitä omistuksen rekisteröintihakemukseen verotoimistossa leimattu tai kiinteistönvälittäjän allekirjoittama varainsiirtoveroilmoitus. Jos olet tehnyt varainsiirtoveroilmoituksen sähköisesti, liitä rekisteröintihakemukseen sähköisen ilmoituksen vastaanottokuittaus. 

Uuden omistajan merkintä osakeluetteloon edellyttää, että varainsiirtovero on suoritettu.

Vuoden 2019 marraskuussa varainsiirtoveron maksaminen ja ilmoittaminen muuttuvat osana Verohallinnon verkkopalveluiden uudistamista. 

Lue lisää varainsiirtoverosta Verohallinnon sivuilta

Hakemuslomakkeet ja ohjeet suomi.fi-sivustolla

Hae omistusoikeuden rekisteröintiä suomi.fi-sivustolla olevilla lomakkeilla. 

Saat tiedon Maanmittauslaitokselta, kun omistuksesi on rekisteröity huoneistotietojärjestelmään. 

Omistuksen rekisteröinnistä peritään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa määrätty maksu (58 €). 

Lisätietoja

Lisätietoja palveluista voit lukea Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.