Mitä muutos tarkoittaa asunnon omistajalle?

Huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto ei aiheuta välittömiä toimenpiteitä osakehuoneiston omistajalle. Omistus osoitetaan joko sähköisellä merkinnällä huoneistotietojärjestelmässä tai paperisella osakekirjalla kuten tähänkin asti. Osakekirja voi olla edelleen lainan vakuutena tai muutoin säilytyksessä pankissa.

Jos omistat asunnon 1.1.2019 jälkeen perustetussa taloyhtiössä

Taloyhtiö on alusta lähtien huoneistotietojärjestelmässä. Osakehuoneistosi omistus sekä mahdolliset panttaus- ja rajoitusmerkinnät on rekisteröity huoneistotietojärjestelmään. 

Saat tarvittaessa yhtiön osakeluettelon ja tulosteen osakehuoneistostasi huoneistotietojärjestelmästä.

Jos omistat asunnon ennen 1.1.2019 perustetussa taloyhtiössä

Siirtyminen huoneistotietojärjestelmään tapahtuu kahdessa vaiheessa. 

Ensimmäisessä vaiheessa taloyhtiön osakeluettelo siirretään huoneistotietojärjestelmään. Siirrosta huolehtii taloyhtiö tai toimeksiannosta isännöitsijä. Osakeluettelo on siirrettävä huoneistotietojärjestelmään 1.5.2019–31.12.2022 välisenä aikana. Siirto edellyttää taloyhtiön hallituksen päätöksen, ja saat tiedon siirrosta taloyhtiöltä. Tämän jälkeen yhtiön osakeluettelon ylläpito on Maanmittauslaitoksen vastuulla. 

Omistusoikeuden osoitus perustuu edelleen paperiseen osakekirjaan ja voit käyttää osakeoikeuksia esim. yhtiökokouksessa kuten tähänkin asti.

Toisessa vaiheessa sen jälkeen, kun osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, osahuoneistolle rekisteröidään sähköinen omistajamerkintä. Tämä tarkoittaa sitä, että osakehuoneiston omistaja tai tämän valtuuttamana asiamies, esimerkiksi pankki, hakee omistuksen rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään. Samassa yhteydessä paperinen osakekirja mitätöidään. 

Omistaja voi hakea omistuksen rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään heti, kun yhtiön osakeluettelo on siirretty. Rekisteröintiä on haettava 10 vuoden kuluessa siirrosta.

Pakollista omistuksen rekisteröinti on, kun osakehuoneisto vaihtaa osakeluettelon siirron jälkeen ensimmäisen kerran omistajaa. Maanmittauslaitos lähettää tiedon omistuksen rekisteröinnistä uudelle omistajalle. 

Jos osakekirjasi on pankissa lainan vakuutena

Pankki voi toimia asiamiehenäsi omistuksen rekisteröinnin hakemisessa. Samassa yhteydessä pankki voi hakea panttauksen rekisteröintiä osakehuoneistoosi. Panttauksen rekisteröintiin tarvitaan omistajan suostumus. 

Yhteystiedot huoneistotietojärjestelmästä

Osakeluettelon siirron yhteydessä taloyhtiö ilmoittaa osakkaiden postiosoitteen ja mahdollisen sähköpostiosoitteen huoneistotietojärjestelmään osakeluetteloa sekä taloyhtiön tiedottamista varten. Taloyhtiö voi käyttää huoneistotietojärjestelmään ilmoitettuja yhteystietoja mm. yhtiökokouskutsun toimitusosoitteena. Mahdolliset muutokset yhteystietoihin osakkaan tulee ilmoittaa Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluun.
 
Kun osakehuoneiston omistaja hakee sähköistä omistuksen rekisteröintiä, hänellä on mahdollisuus ilmoittaa huoneistotietojärjestelmään yhteystiedot (sähköpostiosoite ja postiosoite) osakeluetteloa sekä taloyhtiön tiedottamista varten. Jos osakas ei ilmoita erillistä osoitetta, postiosoitteena käytetään Väestötietojärjestelmässä (VTJ) tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) olevaa osoitetta.

Mistä näet oman taloyhtiösi tilanteen?

Kun taloyhtiösi osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, ilmoittaa yhtiö siitä osakkeen omistajille. Tiedon siitä, onko yhtiö tehnyt siirron, saat myöhemmin taloyhtiöltä tai isännöitsijältä. Tieto on myös merkittävä isännöitsijäntodistukseen. Myös Maanmittauslaitokselta voi kysyä taloyhtiön tilannetta.

Lisätietoja

Lisätietoja palveluista voit lukea Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.