Medialle

 

Mikä huoneistotietojärjestelmä on?

Huoneistotietojärjestelmä on vuonna 2019 käyttöön otettu sähköinen rekisteri, johon kerätään tiedot osakehuoneistojen, kuten asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Huoneistotietojärjestelmästä säädetään laissa, ja sen toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

Sähköinen omistajamerkintä huoneistotietojärjestelmässä korvaa paperisen osakekirjan käytön osakehuoneistojen vaihdannassa ja lainan vakuutena. Huoneistotietojärjestelmään tulee siirtymään Suomen noin 100 000 taloyhtiötä ja 1,5 miljoonaa osakehuoneistoa.

Sähköiseen rekisteriin siirtyminen parantaa asuinhuoneistoja koskevien tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta. Tämä sujuvoittaa asuntokauppaa ja luotonantoa. Paperisista osakekirjoista luopuminen mahdollistaa digitaalisten palveluiden kehittämisen ja helpottaa monen toimijan työtä. Kyseessä on merkittävä siirtymä uuteen digitaaliseen järjestelmään.

Aikataulu ja eteneminen

Vanhojen, ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden siirtyminen huoneistotietojärjestelmään tapahtuu kahdessa vaiheessa.

1) Ensin taloyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Tämä tulee tehdä vuoden 2023 loppuun mennessä. Kun taloyhtiö on huoneistotietojärjestelmässä, sen osakeluettelon saa huoneistotietojärjestelmästä.

2) Siirtymän toisessa vaiheessa jokainen osakas hakee omistukselleen sähköistä omistajamerkintää. Merkintää on haettava 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta tai kun osakehuoneisto vaihtaa ensimmäisen kerran omistajaa siirron jälkeen. Samassa yhteydessä paperinen osakekirja mitätöidään Maanmittauslaitoksessa. Kun osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä, osakehuoneiston omistus-, panttaus- ja rajoitustiedot saa huoneistotietojärjestelmästä.

Katso tarkempi aikataulu

Näin toimivat taloyhtiöt

Ennen vuotta 2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille siirto on vapaaehtoinen. Osakeluettelon siirto on hyväksyttävä taloyhtiön hallituksessa, ja siirrosta pitää ilmoittaa osakkaille.

Osakeluettelon siirron jälkeen osakkeenomistajat voivat hakea omistamilleen huoneistoille omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. 

Kaikki vuonna 2019 tai sen jälkeen perustetut taloyhtiöt ovat suoraan huoneistotietojärjestelmässä. Osakekirjoja ei ole painettu.

Lue lisää taloyhtiöiden toiminnasta

Näin toimivat osakkaat

Kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään, jokaisen osakkeenomistajan tulee hakea osakehuoneistonsa omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Samassa yhteydessä Maanmittauslaitos mitätöi paperisen osakekirjan.

Osakkeenomistaja voi koska tahansa osakeluettelon siirron jälkeen hakea omistuksen rekisteröintiä. Rekisteröintiä on haettava 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Jos osakekirja on pankissa lainan vakuutena, myös pankki voi hakea omistuksen rekisteröintiä osakkeenomistajan puolesta.

Pakollista omistuksen rekisteröinti on silloin, kun huoneisto vaihtaa omistajaa ensimmäisen kerran osakeluettelon siirron jälkeen. Tällöin uuden omistajan on haettava omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta kahden kuukauden kuluessa kaupanteosta tai omistusoikeuden siirtymisestä. Omistuksen rekisteröinnistä peritään hinnaston mukainen maksu.

Lue lisää osakkeenomistajien toiminnasta
Katso tarkat hinnat Maanmittauslaitoksen hinnastosta

Maksut taloyhtiöille

Maanmittauslaitos ei peri taloyhtiöiltä maksua osakeluettelon siirrosta, kun siirto tehdään vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Jos taloyhtiöllä on käytössään ammatti-isännöinti, voi isännöitsijä periä siirrosta maksun.

Osakeluettelon siirron jälkeen taloyhtiö saa huoneistotietojärjestelmästä tietoja, joita se tavanomaisessa toiminnassaan tarvitsee. Osakeluettelon siirtopalvelusta taloyhtiö saa maksutta osakeluettelon sekä osakkaiden yhteystiedot.

Jos taloyhtiön hallinnon hoitamisessa käytetään isännöintijärjestelmää, tiedot voi saada Maanmittauslaitoksen tarjoaman rajapintapalvelun kautta.

Tutustu rajapintapalveluihin
Lue lisää tietopalveluista taloyhtiöille

Maksut osakkeenomistajille

Maanmittauslaitos perii osakkeenomistajalta rekisteröintimaksun huoneistotietojärjestelmään tehtävistä merkinnöistä. Maksu peritään muun muassa omistuksen, panttauksen tai rajoituksen rekisteröinnistä. Maksun suuruudesta säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Jos omistuksen rekisteröintiä hakee osakkaan puolesta esimerkiksi pankki, voi se periä oman palkkionsa Maanmittauslaitoksen rekisteröintimaksun lisäksi. 

Sen jälkeen, kun osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä, henkilöasiakas näkee maksutta oman osakehuoneistonsa perustiedot Maanmittauslaitoksen asiointipalvelun kautta.

Katso tarkat hinnat Maanmittauslaitoksen hinnastosta

Taustatietoa-osiosta löydät lisää tietoa huoneistotietojärjestelmästä, sen käyttöönotosta ja taustasta.