Osakehuoneistorekisteri tulee - mitä luottolaitoksen pitää tietää?

Osakehuoneistorekisterin käyttöönotto muuttaa toimintatapoja asuntokaupassa monella tapaa. Käyttöönotto edellyttää ennakkotoimia mm. luottolaitoksilta.

Rekisteri otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2019 alkaen. Vuonna 2018 tehdään rinnakkain sekä lainsäädäntötyötä, järjestelmän teknistä toteutustyötä että järjestelmän käyttöönottoa. Esitettävät toimintamallit kuvaavat tämän hetken käsityksen tulevista muutoksista. Ne edellyttävät lainsäädäntömuutoksia, joista ei vielä ole tehty päätöksiä.

Muutos pähkinänkuoressa

  • paperiset osakekirjat poistuvat käytöstä vaiheittain vuodesta 2019 alkaen
  • asunto-osakeyhtiöt siirtävät osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin siirtymäajan kuluessa
  • uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan vain sähköisinä vuoden 2019 alusta lähtien
  • sähköinen omistajamerkintä ja paperiset osakekirjat ovat käytössä rinnakkain useiden vuosien ajan
  • osakehuoneistorekisteri mahdollistaa sähköisten kaupankäyntijärjestelmien rakentamisen
  • osakehuoneistorekisterin tietosisältö kasvaa vähitellen vuodesta 2019 alkaen, täysi hyöty rekisterin käyttöönotosta saadaan myöhemmin

Aikataulu

Tämänhetkisen tiedon mukaan etenemme seuraavasti:

  • hallituksen esitysluonnos lainsäädännöstä lähtee lausunnoille alkukeväästä 2018
  • hallituksen esitys käsitellään eduskunnassa syksyllä 2018
  • tavoitteena on lain voimaan saaminen vuoden 2019 alusta
  • järjestelmän käyttäjien kanssa tehdään tarvittavat sopimukset kesäkuusta 2018 alkaen

Uudet asunto-osakeyhtiöt

Vuoden 2019 alusta lähtien uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan vain sähköisinä. Osakekirjoja ei enää paineta.

Omistaja- ja panttaustiedot kirjataan sähköisenä, ja kirjaamisviranomaisena toimii Maanmittauslaitos. Sähköinen omistajamerkintä ja panttaustilanne ilmenevät osakehuoneistorekisteristä.

Omistajatietojen muuttaminen sähköisiksi

Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden osalta yksittäisen osakehuoneiston omistajatiedot muutetaan sähköisiksi tavallisesti asunnon kaupan tai panttauksen yhteydessä. Ensimmäisen sähköisen omistajamerkinnän kirjaamisen yhteydessä osakekirja mitätöidään.

Sähköisen omistajamerkinnän tekeminen edellyttää, että asunto-osakeyhtiö on siirtänyt osakeluettelon osakehuoneistorekisteriin. Osakeluettelot siirretään rekisteriin vuoden 2019 alusta lähtien siirtymäajan kuluessa.

Luottolaitosten asiointi

Rekisterin käyttöönottovaiheessa ei ole mahdollista tarjota järjestelmätason integraatiota luottolaitosten järjestelmien ja osakehuoneistorekisterin palveluiden välillä.

Luottolaitosten työntekijöiden tunnistautumisen ja käyttöoikeuksien mekanismit määritellään lähikuukausien aikana.

Rekisteriä rakennetaan yhteistyössä

Osakehuoneistorekisterin kehittämisestä vastaa maa- ja metsätalousministeriön asettama ASREK-hanke. Tavoitteena on luoda osakehuoneistoja koskeville tiedoille ja omistajamerkinnöille sähköinen rekisteri, jonka avulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat. Tämä luo edellytykset sähköiseen asiointiin ja palveluihin, kuten esimerkiksi asunto-osakkeiden sähköiseen kaupankäyntiin, vakuuksien hallintaan sekä asunto-osakeyhtiön elinkaaren hallintaan.

ASREK-hankkeen toteutukseen osallistuvat Maanmittauslaitos, Patentti- ja rekisterihallitus, Verohallinto, Väestörekisterikeskus ja ministeriöt.