Kunnille

Osakehuoneistorekisteri käyttöön 2019

Huoneistotietojärjestelmä otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2019 alusta alkaen. Huoneistotietojärjestelmään sisältyvät osakehuoneistorekisteri sekä hallintakohderekisteri. Osakehuoneistorekisteriin kirjataan sähköiset omistajamerkinnät sekä tiedot mm. panttauksista sekä vallinnanrajoituksista. Hallintakohderekisteriin viedään tietoja itse osakehuoneistosta sekä yhtiöstä.

Pysyvä huoneistotunnus

Huoneistotietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä Väestörekisterikeskus ottaa käyttöön pysyvän huoneistotunnuksen. Tällä muuttumattomalla tunnuksella voidaan luotettavasti identifioida samat huoneistot eri järjestelmien välillä.

Tunnuksen käyttöönotosta vastaa Väestörekisterikeskus

Huoneistotiedot syntyvät entiseen malliin kuntien rakennuslupaprosessin yhteydessä, ja Väestörekisterikeskus antaa kaikille huoneistoille pysyvän huoneistotunnuksen. Tämä kytketään osakehuoneistorekisterissä tiettyyn osakesarjaan.

Kunnille huoneistotietojärjestelmän käyttöönotolla ei ole välttämättä suoranaisia vaikutuksia. Kunnille tulee kuitenkin mahdollisuus ottaa järjestelmissään käyttöön pysyvä huoneistotunnus.

Toimenpiteet ja aikataulut tarkentuvat hankkeen edetessä

Vuoden 2019 alusta otettiin käyttöön huoneistotietojärjestelmän ydinosat, jolloin uudet asunto-osakeyhtiöt voidaan perustaa ainoastaan sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen palvelussa. Sieltä tiedot siirtyvät suoraan huoneistotietojärjestelmään eikä paperisia osakekirjoja enää paineta. Vanhojen yhtiöiden osalta tehdään osakeluettelon siirto. Osakeluetteloita voi alkaa siirtää huoneistotietojärjestelmään 1.5.2019 lukien, ja siirto on tehtävä 2022 loppuun mennessä.

Jatkokehityshankkeisiin voi kuulua kuntien rakennusvalvonnan tiukempi kytkentä mm. RS-menettelyssä olevien rakennusten vaihetietojen saamiseksi osakehuoneistorekisteriin. Tällaisesta ei ole kuitenkaan olemassa mitään päätöstä.

Kuntien hallussa on joko omistamisen tai panttioikeuksien vuoksi paperisia osakekirjoja. Omistaja- ja panttausmerkintöjen sähköistämiseksi näiden osalta toimitaan kuten kaikissa muissakin tapauksissa.

Taloyhtiön vastuulla on osakeluettelon siirtäminen osakehuoneistorekisteriin. Tämän jälkeen osakekirja mitätöidään ja sähköinen omistajamerkintä vahvistetaan kaupan kaupan tai panttauksen yhteydessä. Sen lisäksi osakkeenomistaja voi hakea sähköistä omistajamerkintää oma-alotteisesti.