Osakehuoneistorekisteri käyttöön 2019

Osakehuoneistorekisteri otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2019 alkaen. Vuonna 2018 tehdään rinnakkain sekä lainsäädäntötyötä, järjestelmän teknistä toteutustyötä että järjestelmän käyttöönottoa. Esitettävät toimintamallit kuvaavat tämän hetken käsityksen tulevista muutoksista. Ne edellyttävät lainsäädäntömuutoksia, joista ei vielä ole tehty päätöksiä.

Pysyvä huoneistotunnus

Osakehuoneistorekisterin käyttöönoton yhteydessä Väestörekisterikeskus ottaa käyttöön pysyvän huoneistotunnuksen. Tällä muuttumattomalla tunnuksella voidaan luotettavasti identifioida samat huoneistot eri järjestelmien välillä.

Tunnuksen käyttöönotosta vastaa Väestörekisterikeskus.

Huoneistotiedot syntyvät entiseen malliin kuntien rakennuslupaprosessin yhteydessä, ja Väestörekisterikeskus alkaa antamaan kaikille huoneistoille pysyvän huoneistotunnuksen. Tämä kytketään osakehuoneistorekisterissä tiettyyn osakesarjaan.

Kunnille osakehuoneistorekisterin käyttöönotolla ei ole välttämättä suoranaisia vaikutuksia. Kunnille tulee kuitenkin mahdollisuus ottaa järjestelmissään käyttöön pysyvä huoneistotunnus.

Toimenpiteet ja aikataulut tarkentuvat hankkeen edetessä

Vuoden 2019 alusta otetaan käyttöön osakehuoneistorekisterin ydinosat, ja jatkokehityksestä päätetään myöhemmin. Lisäksi kaikki edellyttää lakimuutoksia, joiden lopullinen hyväksyntä tapahtunee vasta loppuvuonna 2018.

Jatkokehityshankkeisiin voi myös kuulua kuntien rakennusvalvonnan tiukempi kytkentä mm. RS-menettelyssä olevien rakennusten vaihetietojen saamiseksi osakehuoneistorekisteriin. Tällaisesta ei ole kuitenkaan olemassa mitään päätöstä.

Kuntien hallussa on joko omistamisen tai panttioikeuksien vuoksi paperisia osakekirjoja. Omistaja- ja panttausmerkintöjen sähköistämiseksi näiden osalta toimitaan kuten kaikissa muissakin tapauksissa.

Taloyhtiön vastuulla on osakeluettelon siirtäminen osakehuoneistorekisteriin. Tämän jälkeen osakekirja mitätöidään viimeistään sitä koskevan kaupan tai panttauksen yhteydessä. Samalla osakehuoneistorekisteriin vahvistetaan sähköinen omistajamerkintä.

Taloyhtiöiden tulee tehdä osakeluettelon siirto määräajassa.

Lainsäädännön eteneminen

Osakehuoneistorekisteriin liittyvää lainsäädäntöä valmistellaan tällä hetkellä. Tämänhetkisen tiedon mukaan etenemme seuraavasti:

  • hallituksen esitysluonnos lainsäädännöstä lähtee lausunnoille alkukeväästä 2018
  • hallituksen esitys käsitellään eduskunnassa syksyllä 2018
  • tavoitteena on lain voimaan saaminen vuoden 2019 alusta
  • järjestelmän käyttäjien kanssa tehdään sopimukset kesäkuusta 2018 alkaen