Pysyvä huoneistotunnus otettu käyttöön

13.12.2018

Väestötietojärjestelmässä oleville huoneistoille on 2.12.2018 luotu uutena tietosisältönä pysyvä huoneistotunnus (VTJ-PHT). Käyttöönotosta alkaen myös kaikille väestötietojärjestelmään rekisteröitäville uusille huoneistoille luodaan VTJ-PHT.

Pysyvän huoneistotunnuksen avulla huoneisto yksilöidään koko sen elinkaaren ajaksi. Tunnus ei sisällä mitään tietoja yksilöimästään huoneistosta.

Huoneistotietojärjestelmässä pysyvää huoneistotunnusta tullaan myöhemmin käyttämään huoneiston ominaisuuksia kuvaavien tietojen yhdistämisessä osakehuoneiston tietoihin.

Pysyvän huoneistotunnuksen toteuttamisesta huolehtii Väestörekisterikeskus.

Lue lisää VRK:n uutiskirjeestä.