Uusi osakehuoneistorekisteri otetaan vaiheittain käyttöön 1.1.2019

Tavallisen osakkeenomistajan toimintaan osakehuoneistorekisterin käyttöönotto vaikuttaa vasta silloin, kun osakehuoneisto vaihtaa omistajaa tai sitä halutaan käyttää lainan vakuutena. Tämä tapahtuu tavallisimmin osakehuoneiston myynnin yhteydessä.

Osakehuoneiston omistajavaihdoksen yhteydessä on hyvä tarkistaa, onko asunto-osakeyhtiön osakeluettelo jo siirretty osakehuoneistorekisteriin. Tämän saa selville esimerkiksi osakehuoneistorekisterin palvelusta tai isännöitsijältä tai taloyhtiöltä.

Vuoden 2019 jälkeen perustetut asunto-osakeyhtiöt

Vuoden 2019 alusta lähtien uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan sähköisesti. Uuden perustetun asunto-osakeyhtiön osakeluetteloa ylläpidetään alusta lähtien osakehuoneistorekisterissä. Myös huoneistojen omistaja- ja panttaustiedot kirjataan suoraan osakehuoneistorekisteriin.

Paperisia osakekirjoja ei enää paineta, vaan huoneiston omistaminen perustuu sähköiseen merkintään rekisterissä.

Osakeluettelot siirretään uuteen rekisteriin

Ennen 1.1.2019 perustettujen taloyhtiöiden osakeluetteloiden siirtäminen osakehuoneistorekisteriin aloitetaan 1.5.2019, ja aikaa siirtämiselle on 31.12.2022 saakka. Osakeluettelon siirtämisestä huolehtii taloyhtiön isännöitsijä tai muu vastaava taho.

Kun osakeluettelon ylläpito on siirretty osakehuoneistorekisteriin, tulee yksittäisen huoneiston luovutuksen tai panttauksen yhteydessä tämän osakehuoneiston omistajatiedot kirjata osakehuoneistorekisteriin. Samassa yhteydessä painettu osakekirja mitätöidään.

Uusi rekisteri parantaa tietojen saatavuutta

Osakehuoneistorekisterin käyttöönotolla tavoitellaan muun muassa osakehuoneistoja sekä niiden omistajia ja panttauksia koskevien tietojen saatavuuden, luotettavuuden ja kattavuuden paranemista. Pitkällä aikavälillä tämän odotetaan näkyvän asumiskokonaiskustannusten alentumisena.