Osakehuoneistojen tiedot uuteen rekisteriin vuodesta 2019 alkaen

11.12.2018 9.05
Tiedote

Asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden paperisista osakekirjoista luovutaan vaiheittain vuoden 2019 alusta alkaen, jolloin otetaan käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä. Rekisteriin kerätään vähitellen tiedot osakehuoneistojen, esimerkiksi asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista ja panttauksista.

Uudet yhtiöt perustetaan vuoden 2019 alusta alkaen vain digitaalisesti, eikä osakekirjoja enää painateta. Uusien yhtiöiden osakkeet tulevat suoraan huoneistotietojärjestelmään, jonne myös omistukset ja panttaukset rekisteröidään.

Taloyhtiöt avainasemassa

Vanhat eli ennen vuotta 2019 perustetut taloyhtiöt voivat siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään 1.5.2019 lähtien. Siirron jälkeen taloyhtiöllä ei ole enää velvollisuutta pitää yllä osakeluetteloa. Taloyhtiöt ja isännöitsijät saavat osakastiedot suoraan huoneistotietojärjestelmästä. Taloyhtiöt ilmoittavat osakeluettelon siirrosta osakkaille.

Sen jälkeen, kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelon huoneistotietojärjestelmään, yksittäinen osakkeenomistaja voi hakea omistuksensa rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Samalla paperinen osakekirja mitätöidään. Paperisen osakekirjan sijasta osakehuoneiston omistusoikeuden osoittaa merkintä rekisterissä. Lisäksi poistuu riski paperisen osakekirjan tuhoutumisesta tai häviämisestä. Omat omistukset ja panttaukset voi tarkistaa rekisteristä tunnistautumalla Maanmittauslaitoksen palveluun.

Pakollista sähköisen omistuksen rekisteröinti on, kun huoneisto ensimmäisen kerran vaihtaa omistajaa osakeluettelon siirron jälkeen. Osakehuoneistolle on haettava omistuksen rekisteröintiä 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta.

Tiedonsaanti paranee

Eduskunta hyväksyi 10.12.2018 lain huoneistotietojärjestelmästä. Huoneistotietojärjestelmä helpottaa kymmenien tuhansien henkilöiden työtä taloyhtiöissä, isännöinnissä, kiinteistövälityksessä, rahoituslaitoksissa sekä julkishallinnossa. Kansalaisen tiedonsaantimahdollisuudet paranevat, kun tiedot osakehuoneistojen omistajista ja panttauksista löytyvät viranomaisen ylläpitämästä rekisteristä.

Sähköinen järjestelmä parantaa myös tietojen saatavuutta, luotettavuutta ja kattavuutta sekä luo edellytykset sähköisten palveluiden kehittämiselle. Huoneistotietojärjestelmän ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

Lisätietoja

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote

Materiaalipaketti

Ajankohtaista